• De nieuwe gemeenteraad wordt beëdigd

    Marion Kiewik

Gemeenteraad gewisseld

Welke coalitie gaat uit de bus komen?

Marion Kiewik

OUDERKERK Wisseling van de wacht, zoals gebruikelijk na verkiezingen. Afgelopen woensdag nam de gemeenteraad afscheid van zeven raadsleden. Een dag later werd de nieuwe raad geïnstalleerd.

AFSCHEID Warme woorden van dank voor het "zich met hart en ziel inzetten voor Ouder-Amstel, en dat 24 uur per dag" sprak burgemeester en raadsvoorzitter Joyce Langenacker uit op 28 maart bij het afscheid van zeven raadsleden. Gert-Jan Baerents, Wendela van den Brink, Jadranka Cace, Henri de Haan, Frank Koorn, Crys Larson en Marco Severiens keren niet terug in de raad. Zij mogen, zei Langenacker, "met voldoening" terugkijken op hun werk.

NIEUWE RAAD Op 29 maart werden de nieuwe raadsleden beëdigd en geïnstalleerd. De raad bestaat thans uit Jan Alberts (PvdA), Allan Blom en Jacques Bos van Natuurlijk Belang, Sybrig van Keep en Marian van der Weele (D66), Jan Koek, Paulette Koek-Baks en Charissa de Vries van Ouder-Amstel Anders, Lily Kreca en Linda Muusses (GroenLinks), Barbara de Reijke, Fred Rienstra en Frans Slats van de VVD, alsmede Peter Roos en Luuk de Vré van het CDA.

EEN DRUK LEVEN De burgemeester somde de niet-geringe verantwoordelijkheden van de raadsleden op: volksvertegenwoordiging, hoogste gemeentelijke bestuursorgaan, controle op de uitvoering van beleid door het college van B&W. "U krijgt een druk leven de komende vier jaar."

Dit werk vraagt om integriteit van de bestuurders, "de rug recht houden." Een raadslid behartigt geen individuele belangen, "maar staat ten dienste van het algemeen belang."

(IN)FORMATIE Na de verkiezingen is Julius Lindenbergh aan de slag gegaan als informateur namens de VVD. Naar verluidt is ervoor gekozen dat hij "zijn werk in stilte verricht". Eind vorige week was de verwachting dat hij zijn rapport kort na de Paasdagen zal opleveren. Dan zal blijken welke combinaties van partijen de meeste kans maken. Waarna normaal gesproken de formatie kan starten. De Ouder-Amstelse gemeenteraad telt 15 zetels, zodat 8 zetels nodig zijn voor een meerderheid. De zetelverdeling na de verkiezingen is: VVD 3, Ouder-Amstel Anders 3, CDA 2, D66 2, GroenLinks 2, Natuurlijk Belang 2 zetels en Partij van de Arbeid 1 zetel. In theorie zijn dus diverse coalities denkbaar.

WETHOUDERS De huidige wethouders zijn Rineke Korrel (CDA), Marian van der Weele (D66) en Jacqueline de Maa (GroenLinks). Rineke Korrel kon dankzij voorkeurstemmen in de raad maar stond haar plaats af aan Peter Roos, die daarmee zijn raadswerk kan voortzetten. Wel is Korrel kandidaat om opnieuw wethouder te worden. Mochten de coalitie-onderhandelingen voor D66 een wethouderspositie opleveren, dan zal Marian van der Weele, zojuist beëdigd in de raad, opnieuw een plek achter de collegetafel innemen. In dat geval keert Wendela van den Brink terug in de raad. Jacqueline de Maa heeft al eerder aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een volgende termijn. Kandidaat-wethouder namens GroenLinks is Axel Boomgaars, voorheen raadslid en fractievoorzitter in Amstelveen.