• Naomi Heidinga
  • Aangeleverd

Geen fietspad aan zuidzijde brug

OUDERKERK In de Amstelkerk vond maandag de tweede informatieavond plaats over de nieuwe brug bij Ouderkerk. Voor de bijeenkomst was veel belangstelling. Architect Edwin Megens presenteerde het ontwerp voor de brug, een moderne versie van de Amsterdamse School. In het ontwerp is geen gehoor gegeven aan de wens van Ouderkerkers: een fietspad aan de zuidkant van de brug. De provincie blijft bij haar oorspronkelijke keuze. Een gemiste kans, volgens veel Ouderkerkers. Ze vinden dat de provincie te weinig heeft geluisterd naar inwoners.

Naomi Heidinga

De kerk zat maandagavond vol. De brug houdt de gemoederen in het dorp al tijden bezig. De eerste bijeenkomst op 22 januari deed de zaak geen goed. De provincie was toen slecht voorbereid: aanvankelijk werd zelfs foutieve informatie verspreid. Aan het einde van de avond werd dit gecorrigeerd, maar toen was het kwaad al geschied. De provincie stond maandag daarom geen makkelijke avond te wachten.

Deze keer kwamen de sprekers gelukkig wel beslagen ten ijs. Daardoor werd in ieder geval geen verwarring gezaaid. Al koesterde een aantal aanwezigen de ijdele hoop dat er nog iets te wijzigen valt aan de plannen. Die hoop werd al snel de kop ingedrukt, wat leidde tot het vertrek van een aantal ontevreden dorpsbewoners. De provincie blijft bij haar ontwerp. De brug bestaat straks uit twee delen. Het brugdeel aan de noordzijde (Amstelveenkant) bevat een fietspad van 3,5 meter en één rijstrook, die extra breed is uitgevoerd. Het zuidelijk deel (aan de kant van Ouderkerk) omvat twee rijstroken (waarvan één voor links afslaand verkeer) en een voetpad.

Daarmee wordt de wens van veel Ouderkerkers om tevens een fietspad aan te leggen aan de zuidzijde, genegeerd. Inwoners vrezen gevaarlijke situaties wanneer fietsers gebruik blijven maken van het voetpad, zoals in de huidige situatie veel gebeurd. Vooral wanneer wielrenners zo de oversteek wagen en de te realiseren hellingbaan nemen, worden ongelukken voorzien.

De provincie heeft verschillende redenen om vast te houden aan haar uitgangspunten. Voor fietsers is het straks helemaal niet aantrekkelijk om het voetpad te gebruiken, omdat het gebruik van het fietspad veel veiliger is, stelt ze. Ook hoeft er volgens de provincie niet of nauwelijks om te worden gefietst. En omdat de rijbanen straks met een reling van elkaar worden gescheiden, is het oversteken van de brugdelen niet mogelijk. Bovendien wordt het gebruik van de hellingbaan voor fietsers ontmoedigd. Op welke manier is nog niet duidelijk, aangezien deze ook door mensen met een kinderwagen, rolstoel of rollator gebruikt moet kunnen worden. Vooral voor mensen die slecht ter been zijn wordt het lastig om van Ouderkerk naar het horecagedeelte te gaan, vrezen een aantal inwoners. Zij moeten straks veel verder lopen.

Zorgen bestaan er ook over de manier waarop fietsers straks vanaf de brug Ouderkerk in komen zeilen. Fietsers worden van de brug via een aantal bochten onder de brug doorgeleid. Vooral de laatste bocht is scherp, en daardoor niet goed te overzien. De architect is nog aan het bestuderen of er naast het fietspad een soort afscherming moet worden geplaatst, om de voorkomen dat fietsers in de Amstel verdwijnen. Een aantal Ouderkerkers ziet de bui al hangen. "Heeft u een idee hoeveel wielrenners er in het weekend door Ouderkerk fietsen? Wanneer zo'n groep wielrenners met een vaart naar beneden komt zetten, kun je wachten op ongelukken," aldus een inwoner.

Iets verderop, in de Dorpstraat, moeten fietsers straks de weg oversteken, net als nu wordt gedaan wanneer mensen gebruik maken van het voetpad. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Over de manier waarop fietsers hier veilig kunnen oversteken, wordt nog nagedacht.

Over het ontwerp waren veel Ouderkerkers wel te spreken. Dat wordt een moderne versie van de Amsterdamse school. In het ontwerp is baksteen en schoon beton gebruikt. De brug is zoveel mogelijk opengewerkt om zichtlijnen te creëren. Onder de brug, waar de fietspaden komen de liggen, worden de wanden versierd met kunstwerken. Boven op de brug komen twee uitkijkpunten. Meer info: www.noord-holland.nl.