• Een sfeerbeeld van de rijksstraatweg in vroeger tijden.

    pr

Duivendrecht: ooit knus dorp

DUIVENDRECHT Pas in de 20e eeuw verliest de Duivendrechtselaan haar agrarische karakter, als Rijkswaterstaat de verbinding tussen Amsterdam en Utrecht verbetert. Dat werd duidelijk duidelijk tijdens de prestatie van Ans Quirijnen van de Stichting Oud-Duivendrecht onlangs in de bibliotheek in het Dorpshuis. Daarin stond de historie van de belangrijkste straat van Duivendrecht, de Rijksstraatweg, centraal.

Pas in de 20e eeuw verliest de Duivendrechtselaan haar agrarische karakter, als Rijkswaterstaat de verbinding tussen Amsterdam en Utrecht verbetert. De naam Rijksstraatweg werd voor het eerst gebruikt in 1923.
Pas in de 20e eeuw verliest de Duivendrechtselaan haar agrarische karakter, als Rijkswaterstaat de verbinding tussen Amsterdam en Utrecht verbetert. De naam Rijksstraatweg werd voor het eerst gebruikt in 1923. Van Amsterdam tot Utrecht werd het tracé gestroomlijnd. In 1928 werden in verband met de verbreding van de weg ook de sloten gedempt en de meeste bomen gekapt.
In de loop van de 20e eeuw werd de ruimte tussen de boerderijen steeds meer opgevuld met woningbouw om de bevolkingsgroei van Amsterdam op te vangen. Het uiteindelijk resultaat is dat vrijwel alle boerderijen door de verstedelijking verdwenen zijn. Na de voltooiing van de Rijksweg A2 in 1950 werd de oude Rijksstraatweg slechts een weg van streekbelang. Met de aanleg van Amsterdam Zuidoost (vanaf 1965) veranderde het lintdorp totaal.
Na de bouw van de A10 in 1988 verdween de noordelijke kern. Toen ook nieuwe spoor- en metrolijnen en een NS-station aan de zuidkant werden aangelegd, werd de weg weer een lokale dorpsstraat, net als in de middeleeuwen.
De Rijksstraatweg, vroeger Duivendrechtselaan, ontstond in de 13e eeuw tijdens de veenontginning. Als in 1639 de Keulse Vaart (Weespertrekvaart) wordt gerealiseerd en er een brug over het kanaal komt, loopt de kortste en de belangrijkste doorgaande weg van Amsterdam naar Utrecht tot 1950 via de Duivendrechtselaan . De Duivendrechtse brug was van strategisch belang. Er lagen slootjes ter weerszijden van de weg met bruggetjes naar boerderijen en huizen. Na de Franse tijd hebben Duivendrechters de Duivendrechtselaan 'de Parijse weg' genoemd. Dat had vermoedelijk te maken met de intocht van Napoleon over deze laan op 9 oktober 1811.
in 1846 stonden er in Duivendrecht nog maar 76 huizen. En bepaalden boerderijen het straatbeeld. Tijdens het interbellum werden fraaie forensenwoningen gebouwd. Ze vormen nu met de oudere gebouwen een mooie lintbebouwing. De Rijksstraatweg is een Allee, een Mall, met alle architectuur van de 20e eeuw in een kilometer lange straat.