• Van links af: Nandy van Schuppen, Corry Brouwer, Hanneke ten Brinke, Helen van der Jagt

    pr

Dit is het team Mantelzorg&Meer

OUDER-AMSTEL Mantelzorgmakelaar, mantelzorgconsulent en vrijwilligerscoördinator. Bij Mantelzorg&meer staat een team professionals klaar om mantelzorgers te ondersteunen en te begeleiden bij hun zorgtaken. Maar wie doet wat? En voor welke vragen kunnen mantelzorgers bij Mantelzorg&Meer terecht? Tijd voor een kennismaking.

Aan tafel zitten Hanneke ten Brinke, Corry Brouwer, Helen van der Jagt en Nandy van Schuppen. "Laat ik mij eerst even voorstellen", begint Hanneke. "Ik ben al meer dan twintig jaar mantelzorgconsulent; een functie waarin ik mantelzorgers begeleid in gespreksgroepen, familiegesprekken, één-op-één-gesprekken en cursussen. Wij verschaffen informatie, hebben veel kennis van de ziektebeelden en begeleiden de mantelzorgers naar plekken waar zij verdere ondersteuning kunnen vinden."

Wat Hanneke vaak ervaart is dat mantelzorgers erkenning van hun omgeving "Zorgen voor iemand is vaak zwaar", legt zij uit. "En bovendien heb je als naaste de zorg altijd; 24 uur per dag. Dat wordt vaak onderschat of niet begrepen. Bij Mantelzorg&Meer werken wij vanuit de mantelzorger. Voor de zorgbehoefende is de zorg vaak al geregeld. Wij willen juist weten hoe het met de mantelzorgers is, waar zij behoefte aan hebben en hoe we hem of haar kunnen ondersteunen in de taken."

WET-EN REGELGEVING Naast Hanneke zit Corry Brouwer, mantelzorgmakelaar. "Het is mijn taak om de mantelzorgers te ondersteunen in alles wat te maken heeft met wet- en regelgeving op het gebied van zorg en welzijn", vertelt zij. "Ik heb met het aanvragen van PGB’s en bezwaarschriften, ondersteun bij het zoeken naar huisvesting, het regelen van de financiën en bij contact met de rechtbank over bijvoorbeeld bewindvoering." De taken van de mantelzorgmakelaar en de mantelzorgconsulent vullen elkaar mooi aan. "Wij hebben alles in huis om de mantelzorgers te ondersteunen."

Het team Amstelland wordt aangevuld met twee vrijwilligerscoördinatoren: Helen van der Jagt en Nandy van Schuppen. "Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in de ondersteuning van de mantelzorgers", legt Helen van der Jagt uit. "Zo kan een vrijwilliger een middagje oppassen op iemand met dementie, zodat de mantelzorger zelf even naar de kapper kan of een boodschap kan doen. Of een van onze vrijwilligers gaat winkelen met iemand met een beperking. Wij als coördinatoren zorgen voor de werving en selectie van nieuwe vrijwilligers en koppelen hen aan de mantelzorgers met een hulpvraag. Aan die koppeling besteden wij uiterst veel zorg; zeker ook omdat onze vrijwilligers ook de lijfsgebonden zorgtaken mogen verrichten."

Team Amstelland van Mantelzorg&Meer wil benadrukken dat mantelzorgers ál hun vragen kunnen stellen bij hun organisatie. "Wij werken niet met indicaties, er is geen verwijzing nodig en er zijn ook geen kosten aan onze diensten verbonden", stelt Nandy van Schuppen. " maakt het heel laagdrempelig. Iedereen mag ons bellen, mailen of een afspraak maken om iets met ons te bespreken. Wij denken heel graag mee over manieren waarop we de mantelzorgers kunnen ontlasten. Er is echt zoveel mogelijk. En geen enkele vraag is gek."

Contact met Mantelzorg&Meer? Meer informatie is te vinden op de website www.mantelzorgenmeer.nl