• Watervogels bij Ouderkerkerplas.

    Groengebied Amstelland
  • Ganzen bij Ouderkerkerplas.

    Groengebied Amstelland
  • Afsluiting voetpad Ouderkerkerplas.

    Groengebied Amstelland

Vogelseizoen gaat beginnen bij Ouderkerkerplas

OUDERKERK De Ouderkerkerplas is vanaf maandag 28 oktober weer een rustgebied voor overwinterende watervogels. De wandelpaden aan de zuid- en oostzijde zijn van dinsdag 15 oktober tot medio april 2020 afgesloten voor publiek.
De Ouderkerkerplas is voor veel soorten vogels de ideale plek om te overwinteren. Het water is een beetje zout en de plas is in het midden erg diep, dat maakt de kans klein dat de plas dichtvriest. Door de plas af te sluiten kunnen de vogels in alle rust naar voedsel zoeken zodat ze na de winter genoeg energie hebben om de terugvlucht naar het noorden te maken. Vogelliefhebbers kunnen de duizenden smienten, kuifeenden, slobeenden, tafeleenden en diverse soorten ganzen goed bekijken vanuit de vogelkijkhut aan de zuidzijde van de plas.
Meer informatie: www.groengebied-amstelland.nl.