• ouder-amstel.nl

Cultuurnota unaniem vastgesteld

OUDER-AMSTEL De gemeenteraad heeft op 4 juli unaniem de nieuwe cultuurnota 'Kunst en cultuur maken we samen' vastgesteld.

De nota is tot stand gekomen in samenwerking met het Cultuurplatform Ouder-Amstel. 'Kunst en cultuur maken ons tot wie wij zijn, vertellen ons waar we vandaan komen en zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de toekomst. Iedereen moet op zijn of haar manier kennis kunnen maken met, mee kunnen doen aan en genieten van kunst en cultuur.'

Het doel van de gemeente in deze cultuurnota is dan ook; kunst en cultuur moeten voor iedereen zijn en blijven. Om dit doel te bereiken is gekozen voor vijf programmalijnen. De pijlers waar de gemeente zich de komende jaren op richt zijn: cultureel erfgoed, cultuur aan de basis, toegankelijkheid, ruimte en samenwerking. In het najaar van 2019 wordt een concrete actieagenda uitgewerkt voor de komende twee jaar.