• De huidige bewoners van de Van der Loosbuurt hebben weinig auto’s; dat gaat veranderen wanneer er nieuwbouw komt.

    Marion Kiewik

Commissievergadering in teken van parkeerhinder

OUDERKERK Meerdere insprekers traden aan bij de Commissie Ruimte van 14 februari, en vrijwel alle betogen gingen over parkeerproblemen.

THERESIABUURT ‘Omwonenden maken zich grote zorgen over de plannen van Eigen Haard in de Theresiabuurt’, volgens de eerste inspreekster. ‘In de plannen ontbreekt iedere beschrijving van de wijze waarop aan de parkeernorm zal worden voldaan.’ Dat parkeren is volgens inspreekster nu al een probleem. Zeker sinds de oplevering van de nieuwbouw van Zonnehuis Theresia en de 62 hoogbouw-appartementen van De Gijsbrecht. En dan hebben we het nog niet over de toekomstige bewoners van de vernieuwbouw van het voormalige Theresia.

VERDICHTING ‘Met de verdichtingsplannen van Eigen Haard mogen we straks 20 tot 30 auto’s extra verwachten. Ruimtelijk gezien wordt het een rommeltje. En het verkeer is onoverzichtelijk voor de schoolkinderen op de fiets.’ De omwonenden vragen de commissie hun zorgen mee te nemen bij de toekomstige beoordeling van de plannen. Portefeuillehouder Barbara de Reijke heeft nog geen verzoek ontvangen tot wijziging van het bestemmingsplan, maar heeft de woningbouwvereniging wel aandachtspunten meegegeven. ‘Het college, maar ongetwijfeld ook de raad, gaat dit nauwgezet volgen.’

BUSHALTE De bewoners van Jan van Ruisdaelweg en omgeving trekken al een jaar of tien aan de bel bij de gemeente, verzuchtte een andere inspreker. ‘Wij worden niet serieus genomen.’ Zij willen nu eindelijk maatregelen om het oneigenlijke parkeren in de omgeving van de bushalte Burgemeester Stramanweg (R-net) tegen te gaan. Een volgende inspreker klaagde dat de eigen parkeerplaatsen van het kantoorpand op de hoek door anderen worden bezet. En een bewoner van de nieuwbouw aan de Stramanweg stoort zich aan de voor zijn neus geparkeerde bestelbussen. ‘Bovendien rijden ze met hun grote wielen door de groenperken.’

TELLINGEN Meten is weten. Daarom wil het college in de buurt parkeertellingen houden alvorens over maatregelen te besluiten. Zowel insprekers als commissieleden stelden kritische vragen: Hoe kan een onderzoek vlak na de voorjaarsvakantie representatieve uitkomsten opleveren? Is het natrekken van kentekens toegestaan in het kader van de privacy? Maar ook: Parkeren aan de openbare weg staat iedereen vrij. Met het toenemende autobezit zal de parkeeroverlast alleen maar toenemen. Moet er niet juist beleid komen om het dorp autoluw te maken?

PRIVACY In de beleving van wethouder Rineke Korrel is dit onderzoek representatief. De uitkomsten zullen worden besproken met de inwoners. Maar ook de mensen die gebruik maken van R-net moeten hier op een of andere wijze in worden betrokken. De privacy is volgens haar niet in het geding.

Enkele commissieleden waren niet overtuigd en willen dit punt ter bespreking voorleggen aan de gemeenteraad - die pas op 21 maart vergadert. Korrel gaat haast maken met de verdere beantwoording van de vragen over privacy, zodat misschien de tellingen toch nog tegen eind februari kunnen worden uitgevoerd. ‘De bewoners zijn al zo vaak met uitstel geconfronteerd.’

Marion Kiewik