• RWS

College zet in op maximale herplant bomen A9

OUDER-AMSTEL De verbreding van de A9 leidt ertoe dat een groot gedeelte van bomen langs de A9 in Ouderkerk aan de Amstel gekapt moet worden. In de plannen tot nu toe was opgenomen dat niet alle bomen die teruggeplaatst konden worden ook teruggeplaatst zouden worden. Het college van Ouder-Amstel is nu in gesprek met Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen om zoveel mogelijk bomen terug te laten plaatsen in de nieuwe situatie na de verbreding van de snelweg.

10.000 TOT 14.000 BOMEN Rijkswaterstaat start in 2020 met de verbreding van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht, ook ter hoogte van Ouderkerk. Om de verbreding mogelijk te maken moet ruimte worden gemaakt en tussen de 10.000 en 14.000 bomen en struiken gekapt. De vergunning hiervoor is in juni aangevraagd. Het college vindt het belangrijk dat het maximaal aantal bomen wordt teruggeplaatst en zet zich ervoor in de inrichting nog aan te passen.

LUCHTKWALITEIT Wethouder Rineke Korrel van verkeer geeft aan: "Wij vinden het belangrijk dat er zo veel mogelijk bomen teruggeplaatst worden. Niet alleen is dit wat onze eigen bomenverordening verlangt, maar de bomen langs de A9 zijn ook belangrijk voor de demping van het geluid en de luchtkwaliteit. Ook wordt zo het zicht op de snelweg vanaf De Ronde Hoep ontnomen. Voor de inrichting zijn we in nauw overleg met verschillende belanghebbenden en in gesprekken met Rijkswaterstaat is aangegeven dat zij er voor open staan om samen het plan hierop aan te passen."
Het nieuwe ontwerpplan zal naar verwachting in het najaar worden gedeeld. Meer informatie over dit project op www.Bezoekerscentrum.Rijkswaterstaat.nl