• Marion Kiewik

Centrumplan Ouderkerk in coproductie

OUDER-AMSTEL De verontruste reacties van de afgelopen periode op het Centrumplan Ouderkerk hebben geleid tot een nieuwe procesaanpak. De presentatie door het college aan de raadscommissie Burger en Bestuur afgelopen donderdag lokte andermaal heel wat volk naar de publieke tribune.

CENTRUMPLAN ‘U bent de regie kwijtgeraakt, het vertrouwen is weg, dus hoogste tijd om uw positie te heroverwegen.’ Natuurlijk Belang en PvdA lieten niet na dit betoog te herhalen. De wethouder over wie dit ging, Rineke Korrel, was op de gemeentepagina in het Weekblad vorige week al door het stof gegaan. Zij heeft haar lessen getrokken en is ervan overtuigd dat het vertrouwen kan worden hersteld, ‘maar dat gaat niet een-twee-drie.’ Zij onderstreepte herhaaldelijk dat vanaf nu het college intensiever wordt betrokken. Bovendien gaat wethouder Axel Boomgaars ‘tijdelijk meelopen’ dat willen zeggen ‘bij het proces om met alle betrokkenen te komen tot een plan voor het centrum.’

COPRODUCTIE Hoe gaat dat proces eruit zien? Dat blijft nog even open. Immers, het begint ‘vanaf nul’ en dat betekent dat alle belanghebbenden het eerst samen eens moeten worden over de wijze van participatie. ‘Participatie over de participatie,’ zoals een commissielid dat bondig samenvatte. Als participatievorm stelt het college ‘coproductie’ voor: alle betrokkenen komen samen een agenda overeen. Boomgaars: ‘We hebben nog nauwelijks ervaring opgedaan met deze vorm. Vandaar ook dat een paar extra ogen zijn gewenst. Totdat we met z’n allen het gevoel hebben dat het vertrouwen er weer is.’

VRAGEN De commissie had een hele serie vragen. Bijvoorbeeld hoe het proces echt op nul kan starten zolang de intentieovereenkomsten niet van tafel zijn. In de beleving van Korrel zijn dit slechts intenties, er ligt niets vast. ‘Daar moeten we in het vervolgproces goed naar kijken.’ Hoe lang het nieuwe proces gaat duren, kon zij niet zeggen, maar ‘ik denk dat we de zomer niet gaan halen.’ Iedereen was het erover eens dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat. En de kosten tot heden? ‘Die zijn binnen het budget gebleven.’ Een schriftelijke detaillering door de portefeuillehouder volgt binnen twee weken.

KADERS De bijeenkomsten met belanghebbenden mogen geen ‘Poolse landdagen’ worden, zo vond men eensgezind. Daarom moet het proces van start onder een aantal randvoorwaarden, die de commissie zal meegeven aan het college. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het behoud van het historische dorpsgezicht.

PROCESBEGELEIDING Coproductie betekent soms botsende belangen. ‘Dat punt moet de procesbegeleider goed borgen,’ vindt Boomgaars. ‘Dus we moeten een goeie vinden. Die willen we zoeken in samenspraak met alle betrokkenen. Daarmee is zijn of haar onafhankelijkheid ook gewaarborgd.’ Boomgaars benadrukte dat het uiteindelijk de raad is die de belangen van de hele gemeente moet afwegen, de inhoud van de plannen moet beoordelen, de financiële gevolgen overzien. ‘Wij gaan ervan uit dat u het coproductieproces zult respecteren. Maar het laatste woord is aan u.’

Marion Kiewik