• Wim Zwanenburg

    Dick Aanen

CDA wil schoon zwemwater voor de Amstel

OUDER-AMSTEL De CDA-fractie in het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) vindt dat het weer mogelijk moet zijn om te zwemmen in de Amstel. Dat is nu niet het geval, omdat er via de verouderde zuiveringsinstallatie nog teveel verontreinigd afvalwater in de rivier stroomt. Vooral in de zeer droge zomer van 2018 bleek dat een groot probleem.

De Amstel is een regenrivier die in droge tijden een trage stroomsnelheid heeft. Daardoor blijft de afvoer hangen bij het lozingspunt: de zogenaamde ‘Amstel-prop’. In zeer droge tijden vragen de polders stroomopwaarts zelfs om er meer water ten behoeve van de landbouw in te laten, dan er aan overtollig regenwater wordt uitgemalen. Dan wordt het water in de rivier de Amstel zelfs stroomopwaarts gestuwd en drijft ook de ‘prop’ de verkeerde kant op.

De afgelopen jaren zijn er plannen geweest voor verbouwing en renovatie van de zuiveringsinstallatie (RWZI). Het plan was om de verouderde slib- en gasverwerking en de procesautomatisering met voorrang te vervangen. Deze ingreep bleek echter veel duurder dan aanvankelijk werd ingeschat. De renovatie zorgt ervoor dat de RWZI zou blijven functioneren tot 2035. De ‘Amstel-

prop’ zou dan ook blijven tot 2035.

Andere keuzes zijn om de RWZI te verplaatsen of te kiezen voor uitbreiding met een extra zuivering van het gezuiverde water, zodat er in de Amstel kan worden gezwommen. Verplaatsen is zeer duur. De extra zuivering kost minder.

Het CDA vindt schoon water een extra investering waard. ‘Voor ons is de kwaliteit van het water van de Amstel zeer belangrijk en deze investering is zijn geld waard’, zegt lijsttrekker Wim Zwanenburg van het CDA-AGV (foto). Hij hoopt daar in het Algemeen Bestuur een meerderheid voor te krijgen. Het Dagelijks bestuur zal de komende maand een voorstel voor een beslissing over het onderzoek formuleren. ‘Hoe dan ook gaat dit nog veel geld kosten, schoon water krijg je niet voor niets. Maar omgeslagen over het grote aantal inwoners van het waterschap vallen de kosten wel weer mee.’