• Marion Kiewik

Boomgaars: PMD scheiden voor bewustwording

OUDER-AMSTEL De aap die uit de mouw kwam tijdens de discussie afgelopen donderdag van raadsleden met wethouder Axel Boomgaars over zijn Diftar-voorstellen: sinds kort scheiden we PMD (Plastic, Metalenverpakking en Drankenkartons) een beetje voor niks.

De verwerker van ons gemeentelijke afval heeft een nascheidingsinstallatie in gebruik genomen waarmee het PMD mechanisch uit het restafval wordt gehaald. Zonder extra kosten. Aan de inwoner zou het echter toch geld kunnen gaan kosten. Immers, in het voorgestelde systeem van Diftar (gedifferentieerde tarieven) gaat die betalen voor elke keer dat hij de klep van de ondergrondse container voor restafval opent. En PMD, vooral plastic, is nogal volumineus dus je afvalbak thuis is snel vol. Daar staat tegenover dat we niet aan de slag hoeven met PMD-kliko’s aan huis, zoals we afgelopen april nog kregen voorgeschoteld. In dat geval spaart de gemeente geld uit voor de aanschaf en de inzameling, en dat moet de bewoners uiteindelijk ten goede komen. De vraag bleef of de aparte ondergrondse containers voor PMD gehandhaafd dienen te blijven. ‘Puur vanuit milieu-oogpunt maakt PMD-scheiding aan de bron of nascheiding niets uit,’ volgens Boomgaars. ‘Wel is bronscheiding een manier om de mensen bewust te maken van de hoeveelheid plastic die ze 'consumeren' en of ze dat wel willen.’ In ieder geval zal hierover de mening van de inwoners zelf worden gevraagd. Participatie dus. ‘Maar niet zoals bij het Centrumplan. We denken eerder aan informatieavonden met vrije inloop.’

Voordat iedereen nu al zijn afval op één hoop gaat gooien: bronscheiding van GFT, papier en textiel heeft wel degelijk zin.

PRIVACY Een heter hangijzer in het debat was de privacy. B en W stellen de raad een betalingsmethode met prepaidkaarten voor: een 'afvalpas' met een tegoed - online op te waarderen - waarvan een vast bedrag wordt afgeschreven iedere keer dat een ondergrondse afvalcontainer wordt geopend. Boomgaars: ‘De vervuiler betaalt.’ Daartoe moeten de pasjes aan een adres zijn gekoppeld. En dat leidt bij meerdere fracties tot zorgen over de privacy van de inwoners: ‘Waarom niet de mogelijkheid om te kiezen voor een anonieme pas, net als bij de OV-chipkaart?’ Een nadeel van een anoniem systeem, volgens de wethouder, is dat inwoners uit andere gemeenten en grote bedrijven bij ons hun afval kunnen komen dumpen en dat jaagt ons op extra kosten. Doorbelasten van vastrecht wordt ook ingewikkelder. Bezwaar maken als een klep heeft gehaperd wordt onmogelijk. ‘En je laat bijzondere doelgroepen, zoals mensen met veel incontinentiemateriaal of vrijwillige zwerfafvalrapers, in de kou staan.’

Op verzoek zal Boomgaars echter gaan uitwerken wat het betekent, ook in kosten, om twee pasjessystemen naast elkaar te hebben: op naam én anoniem, zodat men kan kiezen. Ter bespreking in de raadsvergadering van 3/4 juli.

Het ligt in de bedoeling Diftar in te voeren per 1 januari 2021.

Marion Kiewik