• Zuidzijde A9, aan de kant van de Ronde Hoep

    Marion Kiewik

Bomenkap A9 gaat door ondanks 'stikstof'-uitspraak Raad van State

OUDER-AMSTEL Aan de kant van de Ronde Hoep wordt de A9 fors verbreed om de auto’s meer ruimte te geven. En er komt een tankstation. Daarvoor moeten binnenkort alle 10.000 bomen wijken. Op het talud aan de dorpszijde zullen 1000 tot 4000 bomen sneuvelen ten behoeve van de nieuwe geluidsschermen. Volgens Rijkswaterstaat verandert de recente ‘stikstof’-uitspraak van de Raad van State daar niets aan: polder de Ronde Hoep is geen Natura 2000-gebied. Er is momenteel overleg gaande over maximale herplant van bomen na afronding van de weguitbreiding. Over de vleermuizenroute is al een afspraak gemaakt: ‘Aan de (verlengde) Polderweg zullen bij de uitvoering meteen wilgen worden herplant ten behoeve van de vleermuizen,’ aldus RWS.