• De Holendrechterweg 1 in Ouderkerk.

    google maps

Bewoner in de clinch met Amstelland: 'Ik wil teveel betaalde WOZ terug!'

AMSTELLAND Egon Berendsen van de Holendrechterweg 1 in Ouderkerk wil de volgens hem teveel betaalde WOZ-belasting terug. De lagere belasting voor een dijkwoning gelden niet alleen voor 2018, maar ook voor de jaren daarvoor.

"Dit jaar was de WOZ voor huizen aan een dijk een verrassing: die was lager dan verwacht", zo begint hij nog positief. "De reden daarvoor is de dijkwoningvrijstelling. Grond van een dijk mag niet meetellen bij de WOZ-bepaling. Gemeentebelastingen Amstelland (en dus ook Gemeente Ouder-Amstel) heeft in een brief bij de aanslag Gemeentebelastingen 2018 gepoogd dit uit te leggen. Helaas niet zo succesvol, want die uitleg is voor mij niet begrijpelijk," stelt de bewoner.

"En wat erger is, de verstrekte informatie is onvolledig. Ik kan nergens vinden dat de jaren vóór 2018 de WOZ van huizen met dijkwoningvrijstelling te hoog is vastgesteld. En ook niet dat daardoor de betreffende eigenaren over die jaren te veel Onroerend Zaak-belasting, Waterschapsbelasting en Inkomstenbelasting hebben betaald. Dit kan oplopen tot wel 10.000 euro te veel betaalde belastingen. Ik vermoed dat bewust informatie is achter gehouden in de veronderstelling dat op deze manier geen belastingen terugbetaald hoeven worden."

VERKEERDE ADVIEZEN "Als je vervolgens hierover informeert bij Gemeentebelastingen Amstelland krijg je ontwijkende antwoorden en deels verkeerde adviezen. Op een groot deel van je schriftelijke bezwaren wordt niet ingegaan; ook niet als je daarover belt. Als je ten einde raad een afspraak met wethouder De Reijke van Ouder-Amstel maakt, wordt er ontkend dat er fouten zijn gemaakt."

"Zo hoort het natuurlijk niet te gaan. De overheid zou er immers voor de inwoners moeten zijn, gemaakte fouten moeten erkennen en die uit zichzelf dienen te herstellen." Berendsen vindt dat Ouder-Amstel en Gemeentebelastingen Amstelland dat niet doen. "En dus moeten huiseigenaren met een dijkwoningvrijstelling zelf actie ondernemen bij Gemeentebelastingen Amstelland en Gemeente Ouder-Amstel, zoals herziening van de WOZ-waarden van de woning vragen over de jaren voor 2018; Terugbetaling van teveel betaalde Onroerend Zaak-belasting over die periode, vermeerderd met rente; Betaling van te veel betaalde Waterschaps- en Inkomstenbelasting (vermeerderd met rente), als die belastingen niet terug vorderbaar blijken te zijn; Betaling van alle kosten die worden gemaakt om te veel betaalde belastingen terug te vorderen, bijvoorbeeld voor juridische en fiscale ondersteuning."

"Daarnaast roep ik de gemeenteraad van Ouder-Amstel op de geschetste gang van zaken met betrekking tot dijkwoningvrijstelling en te veel betaalde belastingen aan de kaak te stellen, en B&W van Ouder-Amstel hierover ter verantwoording te roepen," besluit hij.

REACTIE GEMEENTE We kunnen wel uitleg geven over de uitvoering van de complexe regelgeving betreft dijkwoningen maar we kunnen uiteraard niet ingaan op een individuele situatie.

De complexe (belasting)regelgeving betreft dijkwoningen is bekend bij de gemeente Ouder-Amstel en Gemeentebelastingen Amstelland. (De uitvoering van de heffing van gemeentelijke belastingen van Ouder-Amstel is ondergebracht bij Gemeentebelastingen Amstelland).

Tot en met 2016/2017 gingen alle gemeenten in Nederland er vanuit dat de vrijstelling op de WOZ-waardering alleen bedoeld was voor waterschappen. Zij beheren en onderhouden dit soort onroerend goed. De Hoge Raad heeft zich in 2016 en 2017 diverse keren uitgesproken over deze vrijstelling. Het bleek niet duidelijk hoe deze vrijstelling moest worden uitgelegd voor stukken tuin van dijkwoningen waarbij de tuin is aangewezen als waterverdedigings- of waterbeheersingswerk (zogenaamde kernzone). Sinds 2018 is het duidelijk dat de gemeente rekening moet houden met de vrijstelling voor dijkwoningen.

De gemeente Ouder-Amstel heeft in samenspraak met de Gemeentebelastingen Amstelland en de toezichthouder, De Waarderingskamer, gekozen om de vrijstelling direct te verwerking in de WOZ-waardering. Hierbij hebben zij zich gehouden aan de bestaande wetgeving en uitspraken van het hoogste rechtscollege, De Hoge Raad. De toezichthouder, De Waarderingskamer, heeft zich ook positief uit gelaten over deze werkwijze.
Hierover is met inwoners in Ouder-Amstel die het betreft gecommuniceerd. Hun WOZ-waardering is voor 2018 op de regelgeving aangepast. Inwoners kunnen bezwaar maken tegen reeds eerder vastgestelde belastingaanslagen. Vervolgens is er nog beroep mogelijk.