• 4573570_hl47afvalscheiding.jpg

    Feike Klomp Tekst

Belangenvereniging Sluisvaart-Hoofdenburg: 'Heroverweeg afvalscheiding'

OUDER-AMSTEL Er is nogal wat te doen over de herintroductie van GFT-afvalscheiding.

Robert Schueler, namens Belangenvereniging Sluisvaart-Hoofdenburg: "Helaas heeft de gemeente haar bewoners niet betrokken in de besluitvorming, draagvlak wordt belangrijk gevonden, maar nader onderzoek is afgewezen, lezen wij in de opgevraagde stukken."

De vereniging heeft daarom een enquête gehouden onder haar leden (ruim 500 huishoudens in wijk Sluisvaart-Hoofdenburg in Ouderkerk a/d Amstel) over de voorgenomen maatregel om GFT-afval huis-aan-huis in te zamelen via een kliko.

"De uitkomsten helder: er is weinig draagvlak voor deze manier van afvalinzameling; 70% is negatief over de maatregel, 80% heeft voorkeur voor een ondergrondse container om gft-afval gescheiden af te voeren. Als de kliko toch wordt uitgereikt zegt bijna de helft hier geen gebruik van te maken", aldus Schueler. "Door gebrek aan draagvlak loopt de gemeente risico dat de doelstellingen niet gehaald worden en de uitvoering van de maatregel een financieel fiasco wordt."

De belangenvereniging roept de gemeente op om de voorgenomen beslissing te heroverwegen en de opties nogmaals af te wegen op effectiviteit. Hierbij moeten de inwoners in de besluitvorming worden betrokken.

Op www.bvsh.nl is meer te kezen over dit onderwerp.