• College met Burgemeester Maarten Divendal, gemeentesecretaris Liliane Ploumen, en de wethouders Marja Becker, Kiki Hagen, Alberta Schuurs,en Rein Kroon. Mijdrecht, 1 mei 2018. Beeld: Marlies Wessels

    Marlies Wessels

Begroting 2019: Gedegen en Ambitieus

DE RONDE VENEN Volgens wethouder Alberta Schuurs is de begroting voor 2019: Gedegen en Ambitieus. Gedegen omdat het een sluitende begroting is en het economisch goed gaat in de gemeente en ambitieus omdat er op vele vlakken stappen gezet worden. "Er zal ingezet worden op preventieplannen om armoede en schulden te voorkomen en samen met partners wordt gewerkt aan de taalaanpak." 

Qua mobiliteit lopen de gesprekken met de provincie over de N201. "Wel is het oorspronkelijke tijdstip waarop een besluit zou worden genomen een jaar verschoven. Wat het verkeer betreft neemt de fiets een prominente plaats in en wordt aandacht besteed aan het parkeerprobleem. Verder wordt de toekomstvisie met betrekking tot de zandeilanden uitgewerkt waarbij initiatieven van ondernemers welkom zijn", aldus wethouder Schuurs. 

Wethouder Rein Kroon gaf aan dat nog nadrukkelijker woningen passend voor doelgroepen worden gebouwd waarbij 30% sociale woningen een harde eis vormt. Qua vergunningen komen er kortere procedures voor ondernemers. Ook bij het kopje sport staan kwetsbare jeugd en ouderen voorop. Wethouder Kiki Hagen meldde dat er een campagne gestart is om inwoners bewust te maken van het belang van duurzaamheid.

Er wordt verder ingezet op gasloos wonen. "Wij zijn geen koploper maar wel snelle volger." Ook bij het jeugdbeleidsplan wordt ingezet op preventieve zorg bij de jeugd waarbij de signaalfunctie op scholen belangrijk is. Er komt een kwaliteitsslag bij Openbare Ruimtes en Groen zodat die een fleuriger aanzien krijgen. Volgens wethouder Marja Becker komen er meer beweegtuinen voor ouderen en wordt ook actiever ingezet op een dementievriendelijke gemeente. Er lopen gesprekken met Woerden over verlengingstijden van apotheken en er komt meer geld beschikbaar voor de gemeentelijke monumenten.