Begroting 2018 komt uit op tekort in O-A

OUDER-AMSTEL Een unicum: de begroting 2018 voor de gemeente Ouder-Amstel komt uit op een tekort.

"Dat komt in onze gemeente heel weinig voor," aldus Marian van der Weele, wethouder financiën (zie foto).

De gemeente geeft 272 duizend euro meer uit dan er binnen komt. Dit bedrag wordt aangevuld vanuit de algemene reserve. Het geld is nodig om te investeren in de toekomst.

Want er staat Ouder-Amstel nog heel wat te wachten. Het inwonertal van ruim 13 duizend nu, wordt in de toekomst misschien verdubbeld. Tenminste, wanneer de woningbouwplannen voor onder andere De Nieuwe Kern doorgaan. Dat is het gebied tussen de Makro en de Arena. Wanneer de betrokken partijen eruit komen, worden daar mogelijk duizenden woningen gebouwd.

Daarnaast is er nog een aantal woningbouwlocaties. De Entrada bijvoorbeeld. Ook daar worden in de toekomst mogelijk woningen gebouwd.

Al die woningbouwplannen kunnen leiden tot een enorme groei aan inwoners. En dat heeft nogal wat gevolgen.

Bijvoorbeeld voor het bestuur en de gemeenteorganisatie. "Met meer inwoners nemen de werkzaamheden voor de gemeente toe. Er zijn bijvoorbeeld meer ambtenaren nodig. Boven de vijftien duizend inwoners krijgen we twee extra raadszetels. De groei van het inwoneraantal heeft dus ook invloed op de gemeenteraad," weet wethouder Van der Weele.

Ook op het gebied van onderwijs, openbaar vervoer en sportvoorzieningen moeten aanpassingen worden gedaan. "Met De Nieuwe Kern komt er een nieuwe dorpskern bij. Deze nieuwe kern zorgt voor een betere verbinding tussen Ouderkerk en Duivendrecht. Maar ook hier zullen voorzieningen beschikbaar moeten zijn."

Zover is het echter nog niet. Het inwonertal gaat het komende jaar nog niet drastisch omhoog. Toch moeten nu al kosten worden gemaakt om de gemeente voor te bereiden op de uitbreiding. Bijvoorbeeld voor kundig personeel. "Hierbij gaat het vooral om tijdelijk personeel, voornamelijk projectmanagers." Gelukkig kosten nieuwe inwoners niet alleen geld, ze leveren de gemeente ook wat op. "We krijgen straks een veel hogere bijdrage van het Rijk."

Dat is een van de redenen waarom de gemeente qua financiën de toekomst positief tegemoet ziet. "Dit tekort is eenmalig, voor de jaren hierna voorzien we een toenemend positief resultaat." Tot een plus van ruim één miljoen euro in 2021.

Naast de groei van de gemeente zijn er verschillende projecten die een investering vragen. "De vervanging van de Amstelbrug bijvoorbeeld en de aanpak van 't Kampje." Ook op sociaal gebied moet de gemeente extra kosten maken om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving.

Inwoners van de gemeente zijn volgend jaar wat meer kwijt aan gemeentelijke belastingen. "Daar passen we een inflatiecorrectie van 1,7 procent toe. Dat doen we elk jaar, om de hogere kosten voor loon en producten te compenseren." Alleen het rioolrecht gaat niet omhoog.

Dit jaar gaat de OZB ook omhoog. Ondanks dat de gemeente deze normaal gesproken bij stijgende huizenprijzen omlaag brengt. "Normaliter gaat het ons erom dat de inkomsten uit de OZB gelijk blijven. Gaan de huizenprijzen naar beneden, dan gaat de OZB omhoog. Blijven ze gelijk, dan verandert er niets. Bij stijgende huizenprijzen gaat de OZB normaliter naar beneden. Deze keer echter niet, in verband met het tekort." De stijgende lasten zouden neerkomen op een bedrag van 2,86 euro voor een 'gemiddelde' eigenaar van een woning met meerpersoonshuishouding. Het tekort kan worden opgevangen met geld uit de algemene reserve. "Dat is niet iets wat je te scheutig moet doen. Zo'n overschrijding is niet iets wat je als wethouder van de daken schreeuwt. Ik denk echter dat ik goed kan uitleggen waarom deze overschrijding ontstaat. Bovendien gaan we binnenkort samen met de raad gaan bepalen hoeveel reserve we als gemeente willen hebben en waar we deze voor willen inzetten."

De raad beslist op 9 november over de begroting.

Naomi Heidinga