• Wethouder Axel Boomgaars

    Aangeleverd

B en W #2: Wethouder Axel Boomgaars

B en W #2

OUDER-AMSTEL Leer in deze serie onze burgemeester en wethouders (beter) kennen. Dit college vormt het bestuur van de gemeente, en voert besluiten van de gemeenteraad uit.

Marion Kiewik

Wethouder Axel Boomgaars

Studeerde sociologie en rechten, was wetgevingsjurist bij het Ministerie van OCW. Marathonloper. Was van 2010 tot 2016 eerst raadslid en later fractievoorzitter voor GroenLinks in Amstelveen. Sinds afgelopen mei wethouder in Ouder-Amstel. Zijn portefeuille: sociale zaken en werkgelegenheid, milieu en duurzaamheid, leefomgeving, economische zaken, Amstel Business Park (ABP) inclusief Entrada. Woont samen met zijn vriend in Amsterdam. Heeft na een half jaar intensief zoeken nog geen (huur)woning in Duivendrecht kunnen vinden en verwelkomt alle tips.

Tevreden over de begroting 2019?

Op het moment van dit gesprek is die net vastgesteld. Boomgaars is verheugd dat er ruimte is voor duurzaamheid: “Vanaf 2020 gaan onze bewoners betalen voor de hoeveelheid restafval die ze wegbrengen, in plaats van een vast bedrag per huishouden. Ik verwacht dat daardoor het afval beter zal worden gescheiden én dat veel inwoners minder gaan betalen. We moeten wel een tandje bijzetten om dat in een jaar voor elkaar te krijgen. Verder gaan we door met de wijkgerichte verduurzaming: in 2019 drie wijken en in 2020 ook, en de laatste paar hopelijk in 2021.”

Welke prioriteiten heb je verder?

“Sociale zaken en werkgelegenheid: kwetsbare inwoners, mensen met een uitkering of minimum-inkomen, een steuntje in de rug geven. In 2019 gaan we het minimabeleid herijken, de uitvoering begint in 2020 - daar komt geld bij.” Wat moeten we ons daarbij voorstellen? “Denk bijvoorbeeld aan een meer eigentijdse computerregeling voor schoolgaande kinderen. Ook willen we kijken hoe we mensen in de bijstand kunnen stimuleren om aan het werk te komen, in plaats van ze op de huid te zitten met allerlei regeltjes. Dat geeft zóveel stress… Ons doel met bijstand moet zijn: tijdelijke hulp en activering.”

[Economische zaken zit ook in jouw pakket. Hoe merken we dat?

“De plannen voor het Kampje hangen nauw samen met het ondernemersklimaat en de economische positie van Ouderkerk. Een supermarkt blijkt mensen naar de speciaalzaken in het dorpscentrum te trekken, terwijl die ondernemer het zakelijk niet trekt bij de huidige schaal van zijn winkel. In De Nieuwe Kern en het ABP komt naast woningbouw ook zakelijke dienstverlening. Maar sinds de crisis moeten vierkante meters voor kantoren regionaal worden afgestemd. Als er nu in Amstelveen veel leegstand is, zouden wij in De Nieuwe Kern geen kantoren mogen bouwen. Maar daar zit wél werkgelegenheid. We zijn aan het lobbyen om die regels aangepast te krijgen. Anders missen wij als gemeente straks economisch de boot. We willen daar graag een gemengd gebied: goed wonen én gevarieerde economische activiteit, dus zowel kantoren en creatieve industrie als horeca.”

Boomgaars is voorts verantwoordelijk voor ABP. Er is het nodige te doen geweest over de grootschaligheid van de plannen voor Entrada. “Allereerst: de gemeenteraad heeft besloten dat dit stedelijk gebied wordt. Dat is ook logisch als je kijkt naar de hoogbouw in de omgeving. Bovendien is er woningnood. Maar vanuit een dorp kijk je daar anders naar. Als overheid moet je de verschillende belangen tegen elkaar afwegen. Entrada moet wel menselijk worden en het moet kwaliteit toevoegen voor onze gemeente. Binnenkort komen de eerste schetsen - reken er maar op dat daarin gebouwen komen die hoger zijn dan de Neptunusflat - en gaan we daarover in gesprek met de inwoners. Ik vind het belangrijk een goede discussie te hebben met elkaar.”

Dat brengt ons vanzelf op leefomgeving “Momenteel krijgen we veel klachten over losliggende tegels, wegenonderhoud, overhangend groen. Daarom willen we in 2019 met de raad bediscussiëren hoe hoog het kwaliteitsniveau moet zijn. Willen we dat verbeteren, dan moet er wel geld bij. Er is trouwens een app ‘Makkelijk Melden’ waarmee je, inderdaad heel makkelijk, storende zaken in je leefomgeving, zoals losliggende tegels en haperende openbare verlichting, kunt melden bij de gemeente. Gebruik die app!”

Een paar dagen na dit gesprek werd bekend dat Boomgaars voor GroenLinks op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer staat. Maar... "Als wethouder ben ik pas een half jaar bezig in Ouder-Amstel en ik wil daar nog veel werk verzetten, dus blij met plek 15 als voordracht."