• Meeleesclub.

    OBA

Meeleesclub heeft ruimte voor nieuwe leden

OUDERKERK De Meeleesclub in de OBA, Koningin Julianalaan 15, heeft ruimte voor nieuwe leden.
De meeleesclub is bedoeld voor mensen die hun Nederlandse taal en/of hun leesvaardigheid willen verbeteren. Het kan zijn dat iemand niet zo lang naar school is geweest, of het Nederlands niet als moedertaal heeft.
Twee vrijwilligers werken elke week met een groepje aan het verbeteren van de taal. Ze lezen voor uit speciale, makkelijke boeken en bespreken daarna de moeilijke woorden. Samen praten de deelnemers over het verhaal. Daarna is er de mogelijkheid om op de computer verder te oefenen met de Nederlandse taal.
De meeleesclub komt elke maandag van 13.15 tot 14.45 uur bij elkaar, behalve in de schoolvakanties. Voor kinderopvang kan worden gezorgd.

Wie het leuk vindt om samen te oefenen met de Nederlandse taal, of zijn of haar leesvaardigheid wil verbeteren. Of wil helpen, bijvoorbeeld door jonge kinderen op te vangen, kan contact opnemen via 020-5230900, ouderkerk@oba.nl