• De Kleine Kerk

Lezing over China: Xiao

DUIVENDRECHT In de serie over de ontwikkelingen in China vindt op donderdag 21 november om 20.00 uur in De Kleine kerk, Rijksstraatweg 129, de tweede avond plaats. Thema is deze keer het begrip 'Xiao'.

De avond staat onder leiding van dominee Wim Brouwer. Gastspreker is Wim Westerman. Entree: een vrijwillige bijdrage.
De Chinese samenleving en cultuur is sterk bepaald door het traditionele begrip 'xiao', ('filial piety', 'eerbied voor de ouders') dat van oudsher familierelaties vorm heeft gegeven. Xiao staat voor het verschuldigde respect en de zorg van het kind voor de ouder, van de jongere voor de oudere generatie. Het wordt weergegeven door twee karakters, waarvan het onderste 'kind' betekent en het bovenste 'ouder'. Hoewel het regime van Mao dit begrip probeerde uit te bannen – de ouderen moesten plaats maken voor de jeugd - speelt het opnieuw een grote rol in de actuele ontwikkeling van China. De xiao bepaalde eeuwenlang ook dat je respect dient te hebben voor ieder die in samenleving boven je is gesteld. Dat betekende vroeger onder meer dat iedereen de keizer diende te respecteren. Wie iets van China wil begrijpen, kan er niet omheen zich in xiao te verdiepen. Op deze avond wordt ingegaan op de oorsprong en de geschiedenis van xiao en op de vraag in hoeverre dit begrip nú van belang is, bijvoorbeeld in relatie tot het grote percentage ouderen dat China kent.