• Straks wordt Entrada (in de verte) drie keer zo hoog als de Zonnehofflats (rechts)

    Marion Kiewik

´Bouwplannen Entrada en rond Urbanuskerk te grootschalig´

OUDER-AMSTEL Als dat geen democratie is: veel insprekers en een bomvolle publieke tribune bij de Commissie Grote Projecten afgelopen donderdag. Inwoners vinden bouwplannen te grootschalig, zowel bij Entrada in Duivendrecht als rondom de St. Urbanuskerk in Ouderkerk.

ENTRADA Dit onderwerp maakt bij velen de tongen los. Niet op de agenda, wél vier insprekers: leden van het Adviesteam Entrada en direct omwonenden uit de Zonnehof. Hun ontstemming is onder andere veroorzaakt doordat in het recente plan van aanpak er plotseling twee ‘accenten’ - ‘zo noemen ze woontorens van 50 meter hoogte’ - pal voor de flat Neptunus zijn geprojecteerd. Terwijl het raadsbesluit uit december 2017 als randvoorwaarde had dat hoogbouw uitsluitend mocht plaatsvinden aan de zijden van het spoor en de A10. Een van de omwonenden had zelfs de moeite genomen een dag lang blokjes piepschuim te snijden om de ruimtelijke verhoudingen tussen Neptunus en de ‘legbatterijen’ aanschouwelijk te maken voor de commissie.

MASSAAL Insprekers waren niet per se tegenstander van verdichting en grootstedelijke hoogbouw, maar wel van ‘te dicht, te veel, op een te kleine ruimte.’ Waar de huidige kantoren 30.000m2 oppervlak innemen moeten de woontorens straks minimaal 100.000m2 halen. En dat alles vanwege rendementseisen van de projectontwikkelaars. ‘Dergelijke hoogbouw is alleen goed voor het ego van de architecten, niet voor de gezinnen.’ En, onder verwijzing naar mislukte massale hoogbouw in de Bijlmer, Manchester en Boston: ‘Moet Duivendrecht zich nu aan dezelfde steen gaan stoten…?’ In de commissievergadering van mei staat het programma van eisen op de agenda.

URBANUS Het college vraagt of er een nieuwe visie moet komen op het project Schoolweg Noord, het gebied rondom de St. Urbanuskerk. Dit sleept zich al tien jaar voort. Vijf insprekers dienden zich aan. De parochie Amstelland, waartoe de Urbanus sinds 1 januari behoort, verwijt het college een tussentijdse aanpassing van de afspraken. De nu geëiste restauratie van het Gezellenhuis ‘is een integraal deel van de planvorming.’ Ook de insprekende jurist namens ontwikkelaar Van Amt is verbaasd over de acties van B en W, die ‘een mooi plan om zeep helpen. Een nieuwe visie zou alle partijen terugwerpen - in het zicht van de haven.’

MEGALOMAAN Anderen maken zich daarentegen grote zorgen over het bouwplan en de erbarmelijke staat van het Gezellenhuis, een rijksmonument. De werkgroep Cultureel Erfgoed ziet de ensemblewaarde van het Urbanusgebied teloorgaan door de voorgestelde bouwhoogtes en -volumes, en vreest het effect op het beschermd dorpsgezicht. Omwonenden spraken hun zorg uit over ‘de starheid die de kerk aan de dag legt met betrekking tot de megalomane plannen van de ontwikkelaar, én het ontbreken van fatsoenlijke communicatie.’ De Stichting Vrienden van Ouderkerk vond het ‘hoogste tijd om de bakens te verzetten,’ de parochie aan geld te helpen en de inwoners aan een fatsoenlijk plan. In het verleden hebben verontruste burgers een compromis - met laagbouw - ontwikkeld. ‘Dat vonden alle betrokkenen toen een mooi idee, behalve de parochie.’

AANSCHERPING Uit de reacties bleek ook onder commissieleden weinig draagvlak voor de bouwplannen. En er was verbazing over het zwartepieten van de projectontwikkelaar. Of er een nieuwe visie moet komen dan wel een aangescherpte? Volgens de wethouder biedt de huidige visie ruimte aan de - door de raad niet gewenste - plannen van de ontwikkelaar. Maar zij zal, op verzoek van de commissie, nog voor de raadsvergadering van donderdag komen met een concretisering van de visie.

Marion Kiewik