Wonen

NOORD-HOLLAND De provincie gaat samen met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties aan de slag om verder invulling te geven aan de woonagenda voor de komende vijf jaar. In de woonagenda worden de ambities, kaders en maatregelen benoemd. De belangrijkste ambitie: zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame woningen voor alle doelgroepen...
OUDERKERK Vijftien gemeenten en veertien corporaties in de regio's Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland bereiden samen een nieuwe toewijzing van sociale huurwoningen voor. Het voorstel geeft woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een sociale huurwoning meer kans om een woning te vinden. Na een uitgebreid...
Advertorial
Hoe bepaal je de juiste pasvorm van het overhemd? Vroeger was het makkelijke te bepalen. Je had destijds twee verschillende soorten pasvormen: een recht model en een...
OUDER-AMSTEL Het Regionaal Energieloket van de gemeente adviseert alle inwoners over het verder verduurzamen van hun woning. De juiste stappen en maatregelen nemen op het juiste moment. 
OUDER-AMSTEL De gemeente, woningcoöperatie Eigen Haard en huurdersvereniging Ouder-Amstel hebben dinsdag 17 decemberde afspraken voor 2020 ondertekend.
DUIVENDRECHT De gemeente houdt maandag 2 december om 19.30 uur een informatiebijeenkomst voor besturen van Verenigingen van Eigenaren (VvE's).
OUDERKERK De Ideeënmarkt was met ongeveer 1000 bezoekers een succes: velen gaven hun visie op de toekomst en gingen in gesprek met de leden van de werkgroep. Veel inwoners schreven plannen en droegen ook online ideeën aan. Woensdag 11 december wordt de volgende stap gezet.
OUDER-AMSTEL Het Regionaal Energieloket verloot twee gratis infraroodscans in Ouder-Amstel. Met een infraroodscan worden er foto's gemaakt in en rondom de woning met een warmtebeeldcamera. Daarop is te zien of en waar er warmteverlies plaatsvindt. Door het nemen van de juiste maatregelen kan dit energie en dus kosten besparen. 
OUDER-AMSTEL Met een serie verordeningen probeert het college het functioneren van de lokale woningmarkt te verbeteren. Want die staat stevig onder druk. Zo zijn de wachttijden voor een sociale huurwoning opgelopen tot 12 jaar, terwijl vrijesectorwoningen en koopwoningen nauwelijks meer betaalbaar zijn.
DUIVENDRECHT Syntrus Achmea vraagt voor de nieuwe huurwoningen in de Zonnehof te hoge huurprijzen. Dit stelt de politieke partij Natuurlijk Belang. De partij pleit voor het opheffen van de servicekosten.