Nieuwbouw

OUDERKERK Drie insprekers kwamen hun zegje doen bij de behandeling van het bestemmingsplan Middenweg (het ‘Compierterrein’). In verband met bouwplannen moet de bestemming veranderen van ‘bedrijf’ in ‘wonen’. De leden van de raadscommissie Ruimte, in vergadering bijeen op 26 november, zagen nog wel wat beletselen.
HAARLEM (ANP) De provincie Noord-Holland verruimt de norm voor PFAS in de grond. PFAS staat voor de kunstmatige poly- en perfluoralkylstoffen, die de bodem vervuilen. De provincie laat daar fors meer van toe, om bepaalde (bouw)projecten meer speling te geven.
Advertorial
Hoe bepaal je de juiste pasvorm van het overhemd? Vroeger was het makkelijke te bepalen. Je had destijds twee verschillende soorten pasvormen: een recht model en een...
OUDER-AMSTEL De woningbehoefte in de regio is groot. Ook voor het gebied Ouder-Amstel zijn er grote woningbouwplannen. Om beter te kunnen sturen op deze plannen heeft de gemeenteraad donderdag 31 oktober nieuwe regels vastgesteld: de huisvestingsverordening, de verordening sociale woningbouw, de doelgroepenverordening en de leegstandsverordening.
OUDERKERK Een stoet insprekers bij de commissie Ruimte vorige week, vooral bij de voorgestelde richtlijnen voor ontwikkeling van het terrein van de voormalige manege.
OUDER-AMSTEL Huiseigenaren betalen dit jaar in veel gevallen meer voor een bouwvergunning dan in 2018, zo blijkt uit cijfers van Vereniging Eigen Huis. Gemiddeld verhoogden de gemeenten de leges bij een project dat 10.000 euro kost met 3,6 procent. Een vergunning voor een project met een bouwsom van 170.000 euro - dit is vaak de bouw van een...
OUDERKERK Het college heeft de gemeenteraad een voorstel voorgelegd om een verdiepend onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden van de bouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) op de locatie van de Bindelwijk met behoud van de sporthal.
DUIVENDRECHT Aan de openbare ruimte voor de flat Mercurius (rode gedeelte op afbeelding) wordt vanaf donderdag 15 augustus gewerkt. De bestrating voor de flats is in een eerdere fase vervangen en de bomen in dit gebied zijn inmiddels ook gekapt. De aannemers kunnen dus aan de slag met de nieuwe paden, het herstraten van de openbare ruimte voor...
DUIVENDRECHT Het kunstgrasveld op het sportcomplex van CTO'70 wordt vervangen. In verband met deze werkzaamheden worden er tijdelijk, van vrijdag 2 augustus tot ongeveer 1 september, zes parkeerplaatsen aan de Biesbosch onttrokken aan het verkeer. Deze plaatsen worden afgezet en gebruikt voor de opslag van de benodigde materialen.