Nieuwbouw

OUDER-AMSTEL Projectontwikkelaars, grondeigenaren, twee wethouders, adviseurs én de pers. Er was een heel gezelschap aanwezig woensdag 29 januari bij de doop van de concept-structuurvisie voor De Nieuwe Kern in het EndemolShine-gebouw naast de Arena.
DUIVENDRECHT Tussen station Duivendrecht en de A2 verrijst de komende jaren een bijzondere nieuwe wijk. In het gebied dat bekend staat als De Nieuwe Kern komt ruimte voor 4.500 woningen rondom een groot stadspark, 250.000 m² voor bedrijven, horeca, kantoren en uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax. Woensdag 29 januari presenteerde...
Advertorial
Hoe bepaal je de juiste pasvorm van het overhemd? Vroeger was het makkelijke te bepalen. Je had destijds twee verschillende soorten pasvormen: een recht model en een...
OUDERKERK “Het kind is er eindelijk, na een dracht van vier jaar.” Met deze woorden gaf Hans van Veggel, voorzitter van het Castrofonds, het startsein voor de bouw van het Coronelpaviljoen, het entreegebouw bij Beth Haim, de Portugees-Israëlitische begraafplaats in Ouderkerk.
... zeker als het gaat om huisvesting
OUDER-AMSTEL Na een half jaar radiostilte kwam op 3 december de commissie Grote Projecten weer bijeen. Niet, zoals gewoonlijk, als voorbereiding voor besluitvorming in de gemeenteraad, maar om het college te adviseren. Waarover? Het plan van aanpak voor burgerparticipatie over de structuurvisie voor De Nieuwe Kern (DNK).
OUDERKERK Drie insprekers kwamen hun zegje doen bij de behandeling van het bestemmingsplan Middenweg (het ‘Compierterrein’). In verband met bouwplannen moet de bestemming veranderen van ‘bedrijf’ in ‘wonen’. De leden van de raadscommissie Ruimte, in vergadering bijeen op 26 november, zagen nog wel wat beletselen.
HAARLEM (ANP) De provincie Noord-Holland verruimt de norm voor PFAS in de grond. PFAS staat voor de kunstmatige poly- en perfluoralkylstoffen, die de bodem vervuilen. De provincie laat daar fors meer van toe, om bepaalde (bouw)projecten meer speling te geven.
OUDER-AMSTEL De woningbehoefte in de regio is groot. Ook voor het gebied Ouder-Amstel zijn er grote woningbouwplannen. Om beter te kunnen sturen op deze plannen heeft de gemeenteraad donderdag 31 oktober nieuwe regels vastgesteld: de huisvestingsverordening, de verordening sociale woningbouw, de doelgroepenverordening en de leegstandsverordening.
OUDERKERK Een stoet insprekers bij de commissie Ruimte vorige week, vooral bij de voorgestelde richtlijnen voor ontwikkeling van het terrein van de voormalige manege.