Natuur en milieu

REGIO Binnenkort zijn de bijen weer te zien in tuinen en parken. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Hoe meer er bekend is over bijen, hoe beter ze geholpen kunnen worden. Daarom wordt een keer per jaar een landelijk bijenonderzoek gehouden waar iedereen aan mee kan doen. Dit jaar is dat op 18 en...
REGIO De maatregelen die in Nederland genomen zijn tegen de uitbraak van het coronavirus, zitten de bestrijding van de eikenprocessierups voorlopig niet in de weg. Rupsenbestrijders werken meestal alleen of op ruime afstand van anderen en hebben zeker tot de tweede helft van mei geen beschermende pakken nodig, want de brandharen die vorig jaar...
Advertorial
Hoe bepaal je de juiste pasvorm van het overhemd? Vroeger was het makkelijke te bepalen. Je had destijds twee verschillende soorten pasvormen: een recht model en een...
AMSTELVEEN Regelmatig vertelt een IVN-natuurgids in deze rubriek over de natuur. Dit keer gaat Henk Breij in op de planten die al vroeg in bloei staan op buitenplaats Wester-Amstel. Het voorjaar is begonnen, al is het nooit echt winter geweest.
OUDERKERK Rieneke Kroese liet zich inspireren door het mooiere weer van de afgelopen dagen. "Aan alles kun je zien dat het voorjaar zich heeft aangekondigd. Onder andere de narcissen staan, waar je ook komt, in bloei. Enkele bijtjes doen zich er aan te goed. Deze heb ik op het Kampje gefotografeerd. Het nodige snoeiwerk is ook al verricht. De...
DUIVENDRECHT Het voorjaar staat in Groengebied Amstelland in het teken van het broedseizoen van de weidevogels. De eerste grutto's zijn inmiddels gesignaleerd en de weidevogels gaan op zoek naar een broedplek om ongestoord hun eieren uit te broeden. Vrijwilligers zoeken waar nodig naar nesten en boeren passen op een deel van de percelen hun...
AMSTELLAND Amstelland is de groene long van de stad. Een gebied dat al jaren onder druk staat. Niet alleen vanwege de verstedelijking en de oprukkende bebouwing. Het is ook een kwestie van zoeken naar een balans tussen het agrarische gebruik van het gebied en voldoende ruimte bieden aan de natuur. De klimaatverandering en de daarmee gepaard...
OUDER-AMSTEL Van maandag 16 tot en met zaterdag 21 maart is het De Week van Nederland Schoon. Deze week eindigt met de Landelijke Opschoondag. Veel vrijwilligers zijn dan actief met het opruimen van zwerfafval in de omgeving.
OUDERKERK Landschap Noord-Holland kreeg recent het 'Landje van Geijsel' bij Ouderkerk in eigendom. Deze plek is zelfs internationaal bekend vanwege de grote betekenis voor de grutto en veel andere vogelsoorten. Het gebied is met de aankoop voor de toekomst veiliggesteld.