• Park Zonnehof enige jaren geleden

    Chris van der Linden

Toewijzing woningen Zonnehof

30-10-2019, 12:26 | Lezersnieuws | Aangeleverd website

Vele jonge ouderen in Duivendrecht hebben best nog een goed leven. Uitgerangeerd? Zeker niet! In tegendeel! Ze denken ook aan en zetten zich in voor echte oude dorpsbewoners voor wie extra aandacht onmisbaar is.

Op alle levensterreinen willen jonge ouderen volwaardig meedoen en behartigen daarom belangen zoals realisatie van een levensloop bestendig dak boven het hoofd.

Nog niet zo lang geleden hadden ze graag gezien dat Reijgersbosch speciaal voor hen verbouwd zou worden in aangepaste appartementen. Helaas, deze wens wel geuit maar in de clientenraad en daarbuiten weggedrukt, is niet gehonoreerd. Ook de jonge ouderen accepteerden toen uitdrukkelijke toezeggingen van het college (wethouder De Maa en nu wethouder Korrel) dat zeker voor hen tientallen levensloop bestendige woningen in Zonnehof gebouwd zouden worden.

Echter, na inschrijving en bij toewijzing der woningen is het van aanvang af anders gegaan dan toegezegd. En omdat na korte tijd meerdere inschrijvers, ook na inschrijving van een makelaar, niets hoorden en/of afgewezen werden volgde boosheid. Begrijpelijk omdat een deel van diezelfde oudere bewoners al lange tijd veel te grote woningen bewonen en al jaren roepen graag te willen verhuizen. Maar bijna allemaal hebben ze nul op het rekest gekregen. 

In Ouder-Amstel is toen (met dank aan de Zonnebloem) een onderzoekje naar de afwijzingen gedaan. Dat had als resultaat:

4 x een 2-kamerwoning, 1 x een 3-kamerwoning, 2 x een 3 of 4-kamerwoning, 2 x woningen met een onbekend aantal kamers betreffende jongeren van eind 20 jaar die nog thuis wonen een baan hebben en graag een eigen woning zouden willen betrekken, 1 x eengezinswoning welke na protest uiteindelijk wel is toegewezen.

Gemeentebestuurders waar blijven jullie met toezeggingen van woningen aan ouderen?

Wat is de zin en de bedoeling om in de raad van morgenavond, 31 oktober 2019, te praten over nieuwe regels woningmarkt terwijl gedane beloften aan ouderen toch niet worden nagekomen?