• Een flexwoning wordt geplaatst

    Startblock

VVD Ouder-Amstel wil snel tijdelijke woningen voor jongeren

11-02-2020, 12:03 | Lezersnieuws | Frans Slats

Onlangs is de Gemeenteraad van Ouder-Amstel geïnformeerd over de voortgang van de plannen voor jongerenhuisvesting in De Nieuwe Kern (DNK). Volgens de informatie wordt er niet langer gekeken naar de mogelijkheid om tijdelijke woningen te realiseren. De VVD in Ouder-Amstel is hier verbaasd over. Frans Slats (VVD): “volgens onze informatie kunnen op tijdelijke woningen veel sneller gebouwd worden en onder gunstige voorwaarden. De woningnood in onze gemeente is groot. Zeker onder jongeren en starters. Met tijdelijke woningen kan hier snel wat aan gedaan worden, terwijl de definitieve ontwikkeling nog jaren op zich laat wachten.”  

In een notitie werd de Gemeenteraad geïnformeerd over het niet doorgaan van de plannen voor tijdelijke woningen in DNK. Het zou te lang duren voordat de woningen er kunnen staan en de kosten zouden te hoog zijn. De VVD heeft echter andere informatie en daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Slats (VVD): “Volgens onze informatie kunnen de woningen vrij snel worden gerealiseerd door gebruik te maken van de crisis- en herstelwet. Ook is met Prinsjesdag een fonds aangekondigd waaruit voorinvesteringen voor woningbouw kunnen worden gefinancierd. Dat maakt tijdelijke woningen veel interessanter". 

De plannen komen voor DNK, een volledige nieuwe woonwijk tegen Amsterdam aan, komen in een volgende fase.  Desondanks duurt het nog jaren voordat het hele gebied klaar is. Daarom zijn volgens de VVD tijdelijke woningen nog steeds interessant. Slats: “Tijdelijke woningen kunnen volgens onze informatie gerealiseerd worden met zogenaamde flexwoningen waarbij bijvoorbeeld geen nutsaansluitingen meer nodig zijn, minimale fundering nodig is en woningen verplaatsbaar zijn. Hierdoor kunnen ze eenvoudig verplaatst worden als een gebied ontwikkeld wordt en elders in DNK of een ander te ontwikkelen gebied gezet worden. Dat maakt dat deze woningen snel en financieel gunstig gerealiseerd kunnen worden.”  

De VVD vraagt al langer om tijdelijke woningen te realiseren in DNK. De woningnood in de gemeente is volgens de partij hoog. Met name onder jongeren, starters en senioren uit de Gemeente. Slats: "mensen die in de gemeente zijn opgegroeid trekken nu noodgedwongen weg, omdat ze geen betaalbare, passende woonruimte kunnen vinden. Dat is onwenselijk. Het is belangrijk dat iedereen die in de gemeente is opgegroeid hier ook woonruimte kan vinden. Daar kunnen ze geen jaren meer op wachten".