• Een paraplu voor geheel Ouder-Amstel.

    Chris van der Linden

Men schrijft ons: Omgevingsvisie Ouder-Amstel

24-02-2020, 19:00 | Lezersnieuws | Chris van der Linden

OUDER-AMSTEL College en politiek Ouder-Amstel hebben verzuimd te werken aan een door het Rijk verplichte gemeentelijke omgevingsvisie. Dit betoogt Chris van der Linden. Deze visie moet eind 2021 klaar zijn met de mogelijkheid van een uitloop tot 2024.

Chris van der Linden

Al jaren is bekend dat de omgevingsvisie als gevolg van toevoeging van (belangrijke) onderwerpen veel omvattender en breder is dan Structuurvisie 2007 en Visie 2030.

Ruimtelijke programma's per te ontwikkelen gebieden als ABPZ, Centrumplan Ouderkerk, De Nieuwe Kern, Entrada etc. moeten de onderwerpen woningbouw, sociaal domein, cultuur, recreatie, landschap, mobiliteit, duurzaamheid, energietransitie en economie in de omgevingsvisie opnemen.

Genoemde onderwerpen anders dan in een omgevingsvisie in een allesomvattend beleidsplan openbare ruimte plaatsen is vragen om problemen. Oplossing daarvan wordt door het college niet bereikt door op de proppen te komen met de idee van een overkoepelende strategie hoe Ouder-Amstel de komende tien jaar met haar openbare ruimte wil omgaan. 

Wel aardig bedacht, college, maar uw onderbouwing verhult dat er op het gemeentehuis niet zoveel gedaan is aan het tot ontwikkeling brengen van een gemeentelijke omgevingsvisie. Er ligt gewoon ontzettend veel voorbereidend achterstallig werk inzake de omgevingsvisie te wachten zowel binnen als buiten (DUO+) de ambtelijke organisatie.

Bovendien college vergeet niet: tijdig te informeren, de rol van de raad, het niveau van participatie, de op termijn voorziene opdeling van Ouder-Amstel en de kosten (tenminste 100.000 reserveren).