• Verbinding Blookerweg met Van der Madeweg

    Chris van der Linden

Lijken in de kast programmabegroting 2020 Ouder-amstel

22-10-2019, 19:47 | Lezersnieuws | Chris

Het college van Ouder-Amstel heeft eind vorige week de programmabegroting 2020 publiek gemaakt. Na een eerste beschouwing blijken meerdere lijken in de voorgelegde begroting te zitten. Over enkele dossiers wordt aan raad en inwoners geen enkele openheid laat staan transparantie in inkomsten en uitgaven gegeven.

Zo worden de inkomsten van de verkoop van het oude gebouw van AM-Match niet vermeld, worden de werkelijke kosten van de herijking van de DUO+ - verdeelsleutel in 2019 slechts zeer summier en onbegrijpelijk in de programmabegroting 2020 vermeld en wordt voor de in de honderdduizen euro's meerdere kosten nieuwbouw Zonnehof slechts slechts vermeld dat er een fout is gemaakt.

Te vrezen valt dat inzake een noodzakelijke verbinding tussen de Blookerweg en de Van der Madeweg niets vermeld wordt bij inrichting en ontwikkeling van de Entrada-locatie.

Te vrezen valt dat het college van Ouder-Amstel een  programmabegroting 2020 heeft gepubliceerd welke gelijkenis vertoont met een verkiezingsprogramma van vier partijen die het op slechts enkele dossiers met elkaar eens zijn.

Gaat het College Ouder-Amstel akkoord met alsnog verbinding Blookerweg met de Van der Madeweg?