• 2018 was een recordjaar wat betreft het klagen over vlieglawaai.

    René de Leeuw

GroenLinks, D66 en CDA willen dat verbetering in luchtkwaliteit en geluidsoverlast bewezen wordt

19-11-2019, 11:17 | Lezersnieuws | Linda

OUDERKERK AAN DE AMSTEL GroenLinks, D66 en CDA hebben In de raadsvergadering van 14 november voor een motie gestemd om inzichtelijk te maken van welke metingen van  luchtkwaliteit en geluidsoverlast de gemeente gebruik kan maken. Omdat in het tracébesluit rond de verbreding van de A9 wordt gesteld dat dit  beter zal worden, willen de partijen dat de juiste  gegevens straks ook bekend zijn. Ondanks een positief advies van het college haalde de motie  geen meerderheid.

Linda Muusses, GroenLinks: “Onze gemeente scoort niet goed op luchtkwaliteit en  geluidsoverlast, juist door de infrastructuur van de snelwegen en Schiphol. Zowel lucht als geluid  hebben invloed op de gezondheid van onze inwoners. Sommige uitslagen worden vooral  berekend, maar dat wordt steeds minder geaccepteerd. De berekeningen van Schiphol zijn bijvoorbeeld telkens gunstiger dan de gemeten resultaten."

Sybrig van Keep, D66: "Het Rijk stelt dat het straks allemaal beter wordt als de A9 verbreed is,  maar dit willen we graag goed onderbouwd hebben. Daarom willen we weten of er goede  metingen gedaan worden.” Luuk de Vre, CDA: "Als de luchtkwaliteit en geluidsoverlast niet verbeterd willen we dat natuurlijk wel weten."