GroenLinks blij met steun voor inwoners met laag inkomen

11-10-2019, 11:20 | Lezersnieuws | Linda

Voor GroenLinks Ouder-Amstel lijkt een lang gekoesterde wens in vervulling te gaan, nu er unanieme steun lijkt te zijn in de gemeenteraad voor het nieuwe minimabeleid. De gemeente gaat extra investeringen doen om inwoners met een laag inkomen en hun kinderen mee te laten doen met bijvoorbeeld sport en cultuur en tegemoet te komen in de kosten van bijvoorbeeld schoolspullen en computers voor schoolwerk. Ook komt er subsidie voor de voedselbank en een vergoeding voor medische verzorging van huisdieren. Voor GroenLinks was steun voor mensen met een laag inkomen prioriteit toen ze in de coalitie stapte.

 

GroenLinks Ouder-Amstel is blij met de unanieme steun in de gemeenteraad voor het nieuwe minimabeleid van de gemeente. Het college van B&W had een voorstel gedaan voor extra investeringen in de ontwikkeling van inwoners met een laag inkomen. GroenLinks-fractievoorzitter Linda Muusses: “Deze investeringen zijn een van de punten die wij hebben uitonderhandeld toen we de coalitie instapten. Voor ons is dit belangrijk omdat wij vinden dat iedere inwoner van Ouder-Amstel, ongeacht inkomen, zich moet kunnen ontwikkelen. Dat is belangrijk voor iemands welzijn en eigenwaarde. Kinderen uit gezinnen met lage inkomens krijgen vaak niet de kansen die kinderen uit gezinnen met een hoog inkomen wel hebben. Dat is onrechtvaardig. De hele samenleving wordt er beter van als iedereen gestimuleerd wordt het beste uit zichzelf te halen.”

 

GroenLinks is daarom blij met het grote scala aan maatregelen dat getroffen wordt. Kinderen uit minimagezinnen kunnen bovenop de bestaande maatregelen straks een vergoeding krijgen voor zwemlessen, broertjes en zusjes kunnen een computer krijgen voor school en er wordt aangesloten bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dat is een fonds dat kinderen helpt bij sportieve en culturele activiteiten en in andere gemeenten heeft bewezen vaak kinderen te bereiken die bij de gemeente nog niet bekend waren.

 

Volwassenen met een laag inkomen krijgen een groter bedrag dat ze kunnen uitgeven aan sportieve of culturele activiteiten. Daarnaast krijgen straks meer mensen die lang met weinig geld moeten rondkomen de mogelijkheid voor een extra financieel steuntje in de rug. Ook krijgt de voedselbank Diemen, die ook klanten uit Ouder-Amstel heeft, structureel subsidie, en kunnen medische kosten voor huisdieren tot een bepaald bedrag vergoed worden.

 

Formeel moet de gemeenteraad van Ouder-Amstel het stuk op 24 oktober nog accorderen, maar aangezien het na de commissiebehandeling een hamerstuk betrof, is unanieme steun zo goed als verzekerd.