Coalitie maakt werk van betere communicatie door de gemeente

02-02-2020, 20:56 | Lezersnieuws | luuk de Vre

In de raadsvergadering van 31 januari  is met overgrote meerderheid een voorstel aangenomen tot betere communicatie van de gemeente met haar inwoners. Hiervoor wordt  70.000 euro vrijgemaakt. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn hier erg blij mee. Meer middelen voor communicatie lijkt abstract maar dat is het niet.

Sybrig van Keep (D66)  licht toe: ‘Ik ben raadslid maar mijn vak is communicatie. Daarom weet ik hoe belangrijk het is om als gemeente  snel en zorgvuldig te communiceren. We gaan grote en spannende projecten tegemoet zoals het Centrumplan, De Nieuwe Kern en Entrada. Inwoners willen daarin meepraten. Het is dan ook logisch dat je als gemeente dit goed organiseert en communicatie is daarin het sleutelwoord’.

Linda Muusses (GroenLinks) vult aan. ‘En wat denk je van de energietransitie. Daar is nog zoveel werk aan de winkel. Het moet voor onze inwoners duidelijk worden  wat we willen bereiken en wat zij er zelf aan kunnen doen. Alleen met goede voorlichting en communicatie kun je dat doen. Daarom is het nodig dat de gemeente hierin investeert’.

Frans Slats (VVD)  wijst op de communicatie tussen gemeente en burgers. ‘De afgelopen periode hebben we vanuit de Raad regelmatig gevraagd om verbetering van de communicatie en de communicatiemiddelen als de website. De communicatie over bijeenkomsten waar bewoners kunnen inspreken moet bijvoorbeeld een stuk beter net als de afhandeling van de vragen die bewoners en ondernemers aan de gemeente stellen. Daar moet je wel de voorzieningen als gemeente paraat voor hebben. Een extra investering is daarvoor hard nodig’.

Luuk de Vré (CDA) noemt de zorg. ‘De zorgvraag van onze inwoners neemt toe. Niet alleen bij senioren maar ook op het gebied van de jeugdhulp. Snel kunnen schakelen tussen hulpvragers, mantelzorgers, gemeente en instellingen is daarbij heel belangrijk. En dikwijls  speelt de gemeente een belangrijke rol bij de oplossing van hulpvragen. Dan moet de communicatie erom heen gewoon op orde zijn’.

Daarom zijn de coalitiepartijen blij dat de gemeente  inzet op meer en betere communicatie. Op alle manieren, de klassieke, maar ook de digitale als de website en social media. De vraag hiernaar is immers  groot!  Naast de coalitiepartijen steunden de PvdA en Ouder-Amstel Anders het voorstel ook.