• Wandelroute langs Neptunus naar Metrostation

    Chris van der Linden

Gebiedsontwikkeling Entrada groot vraagteken

29-10-2019, 15:00 | Lezersnieuws | Chris

De voor transformatie te ontwikkelen grond in Duivendrecht op kantorenlocatie Entrada is in gedeeld bezit van de eigenaren van de kantoorgebouwen inclusief de erbij horende parkeerplaatsen en de gemeente Ouder-Amstel.  

Uiterlijk december 2019 moet er een samenwerkingsovereenkomst gebiedsontwikkeling Entrada tussen de gemeente en de eigenaren zijn. Zo niet, dan vervalt de eerder afgesloten intentieovereenkomst of de gemeente verlengt de intentieovereenkomst.

Nieuwe regels woningmarkt voor de gebiedsontwikkeling Entrada vinden de eigenaren niet op hen van toepassing. 

De eigenaren hebben moeite met een gebiedsontwikkeling waarin de gemeente het segment nieuwbouw sociale woningbouw eenzijdig aan een toegelaten instelling ( = woningcorporatie) gunt. Indien goede afspraken gemaakt zijn kunnen de eigenaren dat segment ook zelf realiseren. Met in het achterhoofd bouw en toewijzing nieuwbouw woningen in de Zonnehof zal deze constructie naar te hopen valt geen instemming van de gemeente krijgen.  

Afspraken van nieuwe regels woningmarkt ook vastleggen in een nieuw op te stellen bestemmingsplan Duivendrecht vinden de eigenaren onredelijk en, zo stellen ze, deze regels zullen de verhuurders op (middel) lange termijn aanzienlijk beperken in bedrijfsvoering en het maken van gewenste winsten.

Bij dit alles nog de vraag hoe de gebiedsontwikkeling Entrada gaat uitpakken als de Blookerweg alsnog verbonden wordt met de Van der Madeweg.