• Succesvolle actie op het Dorpsplein

    Rob Box

Duivendrechters tekenen ook spontaan tegen bomenkap A9.

08-10-2019, 10:37 | Lezersnieuws | Ans

Geweldig: hoe Duivendrechters en Ouderkerkers gezamenlijk optrekken tegen ons gemeentebestuur dat van plan is vergunning te verlenen aan Rijkswaterstaat voor het kappen van 14.000 bomen. "Een heel bos", reageerde een van de tekenaars.

 Maandag 7 oktober op het Dorpsplein zetten óók Duivendrechters de handtekeningen die de zienswijze bekrachtigen om bomenkap ter verbreding van de A9 maar ook de verplaatsing van een benzinestation tegen te houden. En als het gemeentebestuur de kapvergunningen toch afgeeft gaan die handtekeningen mee naar de rechter.

Bomen kappen  in een tijd waarin een WERELDWIJD  besef over de ernst van ons klimaat de publieke opinie beheerst. Dat kan echt niet! Daarom gaan de burgerinitiatiefnemers nu de straat op om ons bestuur op haar verantwoordelijkheid te wijzen.En zij zijn succesvol, de handtekeningenlijst groeit en groeit.

Ans Quirijnen, secretaris Stichting Oud-Duivendrecht