Woningen om zelf in te wonen

18-05-2019, 19:49 | Lezersnieuws | Lily

Na de bespreking van de “Startnotitie stimulering woningmarkt” op 2 april jl hebben GroenLinks Ouder-Amstel en Ouder Amstel Anders gepleit voor een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding voor de nieuwbouw die we de komende jaren in onze gemeente willen realiseren. In de startnotitie zijn instrumenten in beeld gebracht die gebruikt kunnen worden om de onder druk staande gemeentelijke woningmarkt aan te pakken. Na een samenwerking tussen GroenLinks en Ouder Amstel Anders lag er een gezamenlijke motie die de raadbrede steun kreeg, en is ook aangenomen. Via de motie willen alle partijen bereiken dat de koper een verplichting krijgt om er (eerst) zelf te gaan wonen en dat een woning niet aangeschaft kan worden om te verhuren.  Daarnaast kan een anti- speculatiebeding ervoor zorgen dat een woning niet aangeschaft kan worden om deze primair met winst te verkopen. Dit is bijvoorbeeld extra belangrijk bij sociale koop, waarbij woningen voor een lagere prijs aangeboden worden om ze voor kwetsbare doelgroepen beschikbaar te maken. Het doel is om de prijsopdrijving tegen te gaan en dat ook gewone huizenkopers aan bod komen. Omdat wij aan de vooravond staan van grote nieuwbouwprojecten (De Nieuwe Kern, Entrada en ABP) is het de moeite waard samen met de buurgemeenten te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in onze gemeenten om woningen toegankelijk en betaalbaar te houden.