• Raadslid Frans Slats op ‘t Kampje

    Frans Slats

VVD wil meer opties op tafel voor centrum Ouderkerk

26-11-2018, 23:50 | Lezersnieuws | Frans

De plannen voor het centrum van Ouderkerk a/d Amstel zijn hét onderwerp van gesprek in het dorp. De VVD is kritisch over de plannen die er nu liggen. Frans Slats (fractievoorzitter VVD): “Uitgangspunt voor ons is dat ’t Kampje de ontmoetingsplek voor het dorp blijft met de kermis en de festivals. Wij willen dat meer opties worden onderzocht en dat bewoners daarover mee kunnen denken.”.

Al jaren wordt er nagedacht over hoe het centrum van Ouderkerk a/d Amstel er in de toekomst uit moet zien. Het college van B&W heeft diverse onderzoeken laten uitvoeren en nu twee scenario’s voorgelegd tijdens bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en de gemeenteraad. Het beeld dat de plannen tot nu toe oproepen is dat er een supermarkt komt op ’t Kampje en dat het “Rabobank-gebouw” daarvoor met 25 meter wordt uitgebreid. Het college heeft tijdens een informatieavond voor de gemeenteraad op 22 november hier haar voorkeur voor uitgesproken. 

De VVD vindt dat er nog helemaal geen keuze gemaakt kan worden. Frans Slats (VVD): “Wij vinden de twee scenario’s te algemeen en we missen andere opties. Deze opties moeten samen met de bewoners worden bedacht. Dan is er tenminste echt sprake van participatie en kunnen we op basis daarvan in de gemeenteraad een overwogen keuze maken. Wij hebben tot nu toe nog geen optie gezien waar wij enthousiast van worden. Er is dus nog werk aan de winkel voor dat we hierover een besluit kunnen nemen.”

Uitgangspunt is dat ’t Kampje de ontmoetingsplek voor het dorp blijft met voldoende ruimte voor de kermis en de festivals. In de notitie van het college staat dat dit ook in afgeslankte vorm kan zijn. Voor de VVD is dat onbespreekbaar. Slats (VVD): “de kermis en de festivals zijn de momenten waarop ’t Kampje echt tot leven komt als ontmoetingsplek. Deze moeten we daarom koesteren en er voor zorgen dat ze in volle omvang kunnen blijven bestaan. De plannen moeten er op zijn gericht dat ’t Kampje ook op andere momenten uitnodigt om elkaar te ontmoeten.”