VVD Ouder-Amstel: “geen verplaatsing vervuilende auto’s van Amsterdam naar Ouder-Amstel”

04-05-2019, 08:14 | Lezersnieuws | Frans

De gemeente Amsterdam maakte 2 mei bekend auto’s op benzine en diesel de komende jaren te gaan weren uit Amsterdam om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer is hierover al kritisch geweest en ook vanuit buurgemeente Ouder-Amstel klinkt er nu kritiek. De VVD in Ouder-Amstel vreest overlast en meer verontreiniging door mensen die hun auto’s en bedrijfswagens net buiten Amsterdam zullen parkeren. Frans Slats (VVD Ouder-Amstel): “wij willen niet dat de maatregelen die Amsterdam neemt zorgen voor meer vervuiling en overlast in Duivendrecht en Ouderkerk a/d Amstel. Daarom willen wij van het college van B&W weten of zij hierover met Amsterdam in gesprek zijn geweest en welke maatregelen de gemeente kan nemen om overlast en verontreiniging in onze gemeente te voorkomen”. 

De gemeente Amsterdam heeft ingrijpende maatregelen aangekondigd om de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarbij worden de komende jaren benzine en diesel auto’s uit Amsterdam geweerd. Het verbeteren van de luchtkwaliteit is een problematiek die ook volgens de VVD in Ouder-Amstel aandacht verdiend. De plannen moeten wat de VVD betreft echter wel realistisch zijn en niet zorgen voor (parkeer)overlast en vervuiling in omliggende gemeenten, zoals Ouder-Amstel waar de dorpen Duivendrecht en Ouderkerk direct grenzen aan Amsterdam. Frans Slats (fractievoorzitter VVD Ouder-Amstel): “Als onze gemeente geen actie onderneemt dan kunnen de maatregelen van de gemeente Amsterdam voor problemen zorgen in onze gemeente. Het mag niet zo zijn dat door deze maatregelen de luchtkwaliteit in onze gemeente verslechterd en parkeeroverlast toeneemt.” 

De VVD wil daarom dat het college de maatregelen in beeld brengt die de gemeente kan nemen om overlast in Ouder-Amstel te voorkomen en dat het college met Amsterdam in gesprek gaat om te komen tot een integrale aanpak. Slats (VVD): “het Amsterdamse gemeentebestuur neemt steeds meer maatregelen om auto’s te weren. Dat is hun keuze, maar dan moet wel gekeken worden naar het effect op de regio en moet Amsterdam ook investeren in alternatieven voor bewoners, bezoekers en de ondernemers.”