• Lijsttrekker Barbara de Reijke bij het doodlopende zebrapad

    B. de Reijke

VVD: Bezorgdheid om veilige fietsroutes

12-03-2018, 00:48 | Lezersnieuws | Barbara

De maat is vol bij de ouders van de kinderen op de Grote Beer en de A. Bekemaschool in Duivendrecht. De verkeerssituatie rond de scholen is nu zo onveilig geworden dat het volgens hen wachten is op ongelukken. De VVD Ouder-Amstel schaart zich achter de zorgen van de ouders en wil dat er nu actie ondernomen wordt om de fietsroutes veiliger te maken.

Sinds de bouw van de nieuwe scholen in Duivendrecht en de herinrichting van het Zonnehofgebied is de verkeerssituatie een knelpunt. Ouders hebben meerdere keren de noodklok geluid om de onveilige situatie aan te kaarten bij de gemeente. Met name in de ochtend bij het halen en brengen van de kinderen naar school is de verkeerssituatie erg onduidelijk. Afgelopen week is het fietspad en de stoep afgezet waardoor er geen oversteekplaats meer is, de fietsers op de weg rijden en auto’s van twee richtingen aan komen rijden.   Barbara de Reijke, lijsttrekker van de VVD geeft aan: “In ons verkiezingsprogramma hadden we al opgenomen dat de kinderen in onze gemeente veilig naar school moeten kunnen fietsen. De veiligheid van onze kinderen is een van onze speerpunten. Maar wat ik echt niet begrijp is waarom er nu niets aan de situatie in Duivendrecht gedaan wordt. Afgelopen week ben ik langs geweest om zelf te kijken naar de situatie en het is echt heel onduidelijk. De palen van de wegafzetting zijn nu zo neergezet dat het fietspad onbereikbaar is en dat er zelfs geen ruimte meer is voor de voetgangers. Het zebrapad is volledig overbodig geworden. Het komt uit op een hek en kan daarom niet meer gebruikt worden om over te steken.”

De situatie is onder de aandacht gebracht van het college en het college heeft extra handhaving in de ochtend bij aanvang van de scholen toegezegd. Volgens de VVD is extra handhaving alleen niet genoeg. De Reijke vervolgt: “Het gaat hier om een tijdelijke situatie tijdens de bouw. Wij vinden dat er daarom nu in ieder geval een veiliger situatie gecreëerd moet worden. Bijvoorbeeld door tussen 8.00 - 9.00 uur een eenrichtingsverkeer in te stellen of door de palen van de wegafzetting zo te verplaatsen dat in ieder geval het fietspad bereikbaar is.”

De ouders van de beide scholen in Duivendrecht blijven voorlopig nog in gesprek met de gemeente over de meest veilige oplossing.