• Kandidaat raadslid Frans Slats van VVD Ouder-Amstel op het Kampje

    Frans Slats

VVD: "Alleen realistische en betaalbare plannen voor centrum Ouderkerk"

05-02-2018, 07:51 | Lezersnieuws | Frans Slats

Op de agenda van de gemeenteraad staat het centrumplan voor Ouderkerk a/d Amstel en de kerkbrug. De VVD vindt visie-vorming prima, maar wil alleen realistische plannen die betaalbaar zijn voor de gemeente en niet leiden tot hoge kosten voor de bewoners of huidige ondernemers.

Er zijn allerlei ideeën voor het centrum van Ouderkerk. De gemeente wil daar een geheel van maken en zorgen dat het dorp een levendig dorpsplein krijgt op het Kampje. Om dit te realiseren is het project "Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel" opgestart. Komende commissievergadering staat dit onderwerp op de agenda.

Het is een onderwerp dat leeft in het dorp. Met name door de geluiden dat een parkeergarage in de plannen wordt opgenomen. Dat is niet vreemd. De bereikbaarheid van het centrum en het parkeren geven ook de grootste kopzorgen. Een onderdeel van de plannen is namelijk dat er niet of minder op het Kampje geparkeerd wordt. Nu staan de parkeerplaatsen dagelijks vol. Deze auto's moeten dan ergens anders heen. De VVD is nog niet overtuigd van de plannen en vindt dat deze niet mogen leiden tot parkeeroverlast op andere plaatsen in het dorp. Kandidaat-raadslid voor de VVD Frans Slats: "Alleen weghalen van parkeerplaatsen op het Kampje zorgt voor meer overlast in de buurten er omheen. Dat is geen optie."

Een idee voor extra parkeerplaatsen dat rond gaat, is het realiseren van een ondergrondse parkeergarage. Frans Slats (VVD): "Een ondergrondse garage klinkt natuurlijk heel mooi, maar kost veel geld. Ik vind dat dit niet betaald moet worden door de gemeente of door invoeren van betaald parkeren. Als dat niet mogelijk is dan moet er geen garage komen." De VVD wil dan ook dat het college in de plannen hiermee rekening houdt en een plan maakt dat realistisch en betaalbaar is.

Deze maand staat het onderwerp op de agenda van de Gemeenteraad. Nu gaat het alleen nog om het vrij maken van budget voor nader onderzoek en het uitwerken van de plannen. Halverwege dit jaar moeten de resultaten daarvan bekend zijn. Dit onderwerp zal dan ook nog regelmatig terugkomen in de raad.