• Frans Slats (Fractievoorzitter VVD Ouder-Amstel)

    Frans Slats

VVD: “Snel maatregelen nodig om financiën Ouder-Amstel op orde te brengen”

17-06-2018, 23:08 | Lezersnieuws | Frans

De VVD in Ouder-Amstel is geschrokken van de financiële situatie van de gemeente, zoals gepresenteerd in de jaarrekening over 2017. Door tegenvallers is het tekort van de begroting verder opgelopen. De VVD wil beter inzicht in de oorzaken en dat het college op korte termijn met een lijst maatregelen komt om het tekort weg te werken en ruimte te creëren om te investeren in de gemeente.  

Komende maand staat de jaarrekening van de gemeente op de agenda van de Gemeenteraad. De VVD is geschrokken van het beeld dat deze jaarrekening geeft over de financiën. Frans Slats, VVD-fractievoorzitter: “De vorige raad heeft ingestemd met een begroting waarin een tekort was voorzien, maar nu blijkt dat tekort door tegenvallers nog hoger uit te vallen. Hierdoor is er nu te weinig budget voor alle goede initiatieven die er in de plannen van de coalitie staan. Het meest zorgwekkende hieraan is echter dat  de gemeente zelf ook verrast was over het grote tekort. We hebben dus onvoldoende inzicht en controle over onze eigen financiën. Dat moet snel veranderen.”

De gemeente sluit nu al enkele jaren achterelkaar het jaar af met een tekort. Ook over 2018 wordt er een tekort verwacht. Slats (VVD): “In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat de begroting de komende jaren sluitend moet zijn. Maar als we gedurende het jaar verrast worden door tegenvallers die niet in de begroting voorzien waren dan wordt dat natuurlijk erg lastig. We willen daarom inzicht hebben in wat de oorzaken van de tegenvallers zijn. Maar ook hoe we bij de begroting over 2019 kunnen voorkomen dat we weer in negatieve zin verrast worden.” 

De nieuwe coalitie van de gemeente - bestaande uit VVD, CDA, D66 en GroenLinks - heeft vorige maand een akkoord gesloten waarin ook de nodige extra maatregelen worden aangekondigd, zoals extra investeringen in participatie, zorg, onderwijs en onderhoud van wegen, fiets paden en groen. De VVD vindt echter dat er pas plaats is voor extra investeringen als de financiën op orde zijn. Frans Slats: “Er zijn maatregelen nodig om te zorgen dat niet alleen het tekort wordt weggewerkt maar er ook ruimte komt om extra te investeren. Daarom willen wij dat het college binnen de begroting op zoek gaat naar manieren om te bezuinigen. Het is dan aan de Gemeenteraad om uit de lijst met bezuinigingen keuzes te maken en geld vrij te maken om de belangrijkste ambities waar te maken.” 

Voor de VVD is het uitgangspunt dat de lokale lasten voor de inwoners niet verder mogen stijgen om de gaten te dichten en de ambities waar te maken. Slats: “De gemeente moet wat de VVD betreft keuzes maken en efficiënter werken. Stijging van de lokale lasten zoals onroerende zaakbelasting of leges is voor ons geen optie. We hebben samen met de andere coalitie-partijen CDA, D66 en GroenLinks een goed coalitie-akkoord gesloten. Ik hoop dan ook dat de zoektocht naar besparingen snel iets op gaat leveren zodat we kunnen investeren in onze gemeente.”