Stads-ecoloog op bezoek bij de Zonnebloem Duivendrecht

03-03-2019, 17:47 | Lezersnieuws | Ans

op vrijdagmiddag 1 maart werd er voor De Zonnebloem Duivendrecht een boeiende en zeer interessante lezing gehouden door een bekende stads-ecoloog, van de Gem. Amsterdam, dhr Geert Timmermans, "Amsterdamse natuur om van te genieten." Nu en genoten dat hebben de Zonnebloemgasten, die in grote getale aanwezig waren. Aan de hand van voorbeelden heeft hij laten laten zien hoe de natuur in Amsterdam zich aanpast aan de stedelijke omstandigheden en hoe groot de biodiversiteit in A.dam is, van ringslang tot boommarter en van de iepenpage tot rugsstreeppad. En welke soorten recent de stad hebben ontdekt.Verder werd er ingegaan op het Amsterdamse natuurbeleid  het ecologisch beheer en welke rol het Algemeen Uitbreidingsplan in de soortenrijkdom speelt.