• Dijkzicht is het mooiste volkstuinpark van Nederland

    Max Paumen
  • Vliegtuiglawaai: Schiphol wil daarom geen woonwijk hier.

    Max Paumen

Nieuwe Kern: vliegtuiglawaai en bedreigd groen

02-03-2018, 15:42 | Lezersnieuws | Max

De politieke partijen in Ouder-Amstel zijn juichend over de Nieuwe Kern. Toch zijn er heel wat kanttekeningen te maken bij deze nieuwe woonwijk. Zoals vliegtuiglawaai en de dreigende vernietiging van natuur.

In dit gebied liggen vier volkstuinparken. Nieuw Vredelust, De Federatie, Ons Lustoord en Dijkzicht. Toen deze tuinparken in de jaren 50 van de 20e eeuw werden opgericht was het hele gebied leeg. Jarenlang is daar met veel liefde door de tuinders aan de natuur gewerkt en met een prachtig resultaat, vol rijkdom aan flora en fauna. Dijkzicht is bijvoorbeeld uitgeroepen tot het mooiste “natuurlijk tuinieren” park van Nederland.

Bij al deze ontwikkelingen krijgen wij de indruk dat de volkstuinparken niet erg belangrijk worden gevonden door zowel gemeentebestuurders als politieke partijen in Ouder-Amstel. Zonder al te veel omhaal denkt men ze te kunnen inkrimpen of opheffen.

Al onze parken liggen onder de aanvliegroute naar Schiphol. Voor het grootste deel in een gebied waar of helemaal geen woningbouw is toegestaan (LIB4), en deels in een gebied (LIB5) waar woningbouw alleen mag onder strikte voorwaarden. Gesproken wordt over kettingbedingingen in koopcontracten van toekomstige bewoners zodat Schiphol gevrijwaard blijft van schadeclaims als gevolg van het vliegtuiglawaai. Over de ethische kant hiervan ontstaat steeds meer discussie.

Luchthaven Schiphol heeft verschillende keren aangegeven tegenstander te zijn van Nieuwe Kern. De laatste keer op 21 februari 2018 op de website van het televisieprogramma De Monitor: ‘Wij vragen ons af op welke wijze de gemeente rekening houdt met aanvliegroutes en op basis waarvan ze dan haar besluit heeft genomen.’

Wij willen geen slachtoffer worden van blinde ambitie. Net zoals toekomstige inwoners van De Nieuwe Kern daarvan geen slachtoffer willen worden. De wijk heeft alles in zich om ongezond en onleefbaar te worden. Met een drukke snelweg in de achtertuin, een aanvliegroute boven het hoofd en niet het minst belangrijk: groene volkstuinparken die opgedoekt dreigen te worden. Die kun je niet zomaar vervangen voor dak- en binnentuintjes!

Daarom brengen wij blijvend onder de aandacht welke waarde onze tuinparken hebben als groene longen voor een toekomstige woonwijk. En dat alle vier de parken moeten blijven. Wij zorgen voor afkoeling en schone lucht en zijn hard bezig om de parken aantrekkelijk te maken voor alle inwoners van Amsterdam en Ouder-Amstel.