Nieuwe fractie PvdA aan de slag!

31-03-2018, 10:36 | Lezersnieuws | PvdA Ouder-Amstel

De PvdA in Ouder-Amstel is verheugd over de positieve reacties die het heeft ontvangen van inwoners en maatschappelijke organisaties na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Het motiveert ons om ons samen met inwoners en overige partijen in de raad in te zetten voor een sociaal, veilig en leefbaar Ouder-Amstel, waar inwoners gehoord worden.

Het is bijzonder jammer dat verkiezingsuitslag van 21 maart de PvdA niet heeft gebracht waar we op hadden gehoopt. We zullen de PvdA- kiezers in Ouder-Amstel echter niet in de steek laten en met veel energie aan de slag gaan.

Tijdens de druk bezochte ledenvergadering in Ouder-Amstel van afgelopen week hebben de leden toegezegd de PvdA fractie actief te gaan ondersteunen. Dat moet de contacten met de inwoners versterken, duidelijk maken waar de PvdA voor staat en dit ook zichtbaar maken in de raad.

De fractie zal bestaan uit Jan Alberts (raadslid), Nicole Prins en Pieter Veenboer  (beiden als fractie assistenten).

Tenslotte wil de PvdA Ouder-Amstel het afgetreden raadslid Gert-Jan Baerents bedanken voor zijn enorme inzet en betrokkenheid voor de gemeente Ouder-Amstel gedurende de afgelopen 11 jaar.