Motie Vuurwerk

21-04-2019, 17:51 | Lezersnieuws | Gonny

GroenLinks Ouder-Amstel heeft op de afgelopen raadsvergadering in reactie op de Algemene Plaatselijke Verordening een motie vuurwerk ingediend samen met D66. In Ouder-Amstel mag je in de huidige situatie een vuurwerkvrije zone aanvragen. Hier wordt nauwelijks tot geen gebruik van gemaakt door de inwoners. GroenLinks wil het makkelijker maken voor de inwoners en wil dat de gemeente de plekken aanwijst. De motie had de strekking dat vuurwerk afsteken schadelijk is voor mens, dier en milieu en dat het onveilig is. Het college zou dan in in elke kern een vuurwerkvrije zone aanwijzen als proef, en later zou dit weer geëvalueerd worden. De motie werd niet aangenomen, een gemiste kans volgens GroenLinks. “Een vuurwerkvrije zone op een centrale plek kan juist heel fijn zijn en geeft minder overlast”, aldus Linda Muusses van GroenLinks. Een amendement over drugs, ingediend door GroenLinks en Natuurlijk Belang werd wel aangenomen. In de Algemeen Plaatselijke Verordening werd namelijk gesuggereerd dat zowel softdrugs als harddrugs niet zijn toegestaan in de openbare ruimte in Ouder-Amstel. Het aangenomen amendement zorgt er voor dat de verwarring is opgehelderd. Mits geen overlast opleverend,is softdrugs in de openbare ruimte toegestaan, zoals in heel Nederland, mits je niet meer dan 5 gram bij je hebt.