Meedenken, meedoen?

28-03-2019, 12:39 | Lezersnieuws | michiel

De werkgroep ROV (Ruimtelijke Ordening & Vervoer) van Coherente levert al langere tijd namens betrokken burgers inbreng in en commentaar op gemeentelijke plannen van Ouder-Amstel. Het aantal plannen waar de gemeente mee bezig is, zoals het Centrumplan Ouderkerk, of waar de gemeente bij is betrokken neemt toe. Tegelijk is het belangrijk dat voldoende inwoners met diverse achtergronden en kennis meedenken om nieuwe gemeentelijke plannen en ideeën te beoordelen en waar nodig trachten te verbeteren. Hierom roepen we belangstellenden op om de kennis van onze werkgroep te komen versterken en verbreden. U kunt u aanmelden per mail  bij D.Vonk vonk-lambalk@dds.nl