• Vrijwilligers NLdoet 2019

    Coherente

Jeu de boules veld Duivendrecht weer onkruidvrij

19-03-2019, 11:42 | Lezersnieuws | Margit

Vrijdag 15 maart stond voor jeu de boules club ’t Eilandje uit Duivendrecht in het teken van NLdoet, een jaarlijks terugkerende actie georganiseerd door het Oranje Fonds.

In samenwerking met Coherente werd een klus aangemeld. Er werden vrijwilligers gevraagd om het jeu de boules veld aan de Biesbosch in Duivendrecht onkruidvrij te maken. En die vrijwilligers waren er!

De inzet van burgemeester en wethouders was hartverwarmend, maar ook vrijwilligers uit het bedrijfsleven, van Coherente alsmede scholieren en de leden van de jeu de boulesclub gaven acte de présence. Na een kopje koffie en een voorstelrondje gingen we om 11.00 uur aan de slag. Een beetje regen kon de pret niet drukken.

De deelnemers hadden schoffels, harken en bezems meegenomen en al snel waren de eerste vuilniszakken gevuld en konden afgevoerd worden. Dat vele handen licht werk maken was hier zeker van toepassing. Na de voortreffelijke lunch, verzorgd door medewerkers van Coherente, werden de werkzaamheden voortgezet en kwamen we in de laatste fase van de klus. Om 14.00 uur lag het speelveld er onkruidvrij bij, klaar om de ballen te laten rollen. Namens de Jeu de Boules club werden alle deelnemers bedankt voor hun inzet.

Wilt u als lezer van dit artikel eens komen spelen, u bent van harte welkom op maandag-, woensdag-, alsmede de zaterdagmiddag aanvang 13.30 uur op ons onkruidvrije speelveld aan de Biesbosch t/o sportcomplex De Hoop (CTO’70). Voor info Luuk Nagelkerken 0626410947.