GroenLinks kiest "Voor Elkaar"

05-12-2017, 09:30 | Lezersnieuws | Linda Muusses

De ledenvergadering van GroenLinks heeft op 26 november j.l. zijn verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 vastgesteld, onder de titel 'Voor Elkaar'. Dat geeft precies aan waar het GroenLinks de komende vier jaar om te doen is. GroenLinks staat ook de komende raadsperiode voor opkomen voor elkaar, zeker voor hen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Maar het is ook de partij die zaken voor elkaar wil brengen, zoals haar wethouder Jacqueline de Maa, lijstduwer op de kandidatenlijst, de afgelopen collegeperiode al op vele terreinen gedaan heeft.

In zijn programma kiest GroenLinks voor een sociaal Ouder-Amstel met een krachtig en open bestuur en een scherp oog voor voortdurende verbetering van woon- en leefmilieu, groen en duurzaamheid, zowel in de bestaande dorpskernen als in de nieuw te ontwikkelen wijken. Zaken die GroenLinks de gemeente niet solo wil zien aanpakken, maar samen met de inwoners. GroenLinks kiest dus niet alleen voor elkaar, maar ook voor met elkaar.

Dit programma is voor hen, de huidige inwoners, maar niet voor hen alleen. Het is ook voor toekomstige bewoners van onze gemeente. Want Ouder-Amstel staat aan de vooravond van een enorme vergroting in inwonertal. En al die nieuwe inwoners wil GroenLinks bij onze gemeenschap betrekken en ook een 'thuis' bieden. Het nieuwe verkiezingsprogramma is op interactieve wijze met de leden, en anderen, tot stand gekomen en wordt begin december gepubliceerd.

De GroenLinks ledenvergadering heeft tevens de kandidatenlijst voor de verkiezingen van volgend jaar unaniem vastgesteld. Linda Muusses, nu fractievoorzitter, is aangewezen als lijsttrekker. Op de lijst vindt u ook een aantal nieuwe gezichten, van jong tot oud, en van ambtelijke medewerkers tot ondernemers.

De lijst is daarmee een mix van ervaren en nieuwe kandidaten, met expertise op verschillende terreinen. Linda Muusses: "Er is kennis en ervaring in huis op het gebied van duurzaamheid, bestuur, zorg en welzijn, maar ook juridische kennis en expertise op het ruimtelijke vlak. We hebben ongelofelijk veel zin om met het nieuwe team aan de slag te gaan en onze energie en onze expertise in te zetten voor Ouder-Amstel en haar inwoners."