• Klem aan de kade

    Redactie Drechtje

Drechtje staat de wankelen op haar sokkel na het zien van de aangrijpende documentaire Klem aan de Kade

19-02-2019, 00:28 | Lezersnieuws | drechtje

Welkom bij onze 'lokale democratie'. Onze volksvertegenwoordigers (college én raadsleden) laten in het Amstel Business Park de oren veel te veel hangen naar de projectontwikkelaars. Meegaan met nieuwe ontwikkelingen kan op zich positief zijn, mits voorafgaand een volledige belangenafweging plaatsvindt en gedupeerden van ontwikkelingen naar behoren worden gecompenseerd. Wat in dit proces kwalijk is dat regels creatief worden toegepast en omgebogen, met als doel de woonbootbewoners murv te krijgen, zodat ze afhaken (financieel voordelig, want tijd is de allerbeste vriend van de ontwikkelaars). Ook sympathiserende raadsleden wordt telkenmale inhoudelijk zand in de ogen gestrooid.

Hoe anders had het kunnen zijn als ons college bij de start van de ontwikkelingen in het ABP een objectieve belanghebbenden analyse incl. mogelijke vergoeding was uitgevoerd? Daar was vast uitgekomen dat de woonbootbewoners zowel financieel als qua vergelijkbare ligplaats adequaat gecompenseerd hadden moeten worden. Uiteraard nog niet leuk, na ruim 50 jaar te moeten verkassen, maar wel met financiële en ligplaats zekerheid, ook voor de erfgenamen! En geen jarenlange stress door de onzekerheid en wisselende berichtgeving.

De invloed van projectontwikkelaars is op dit moment helaas te groot in onze gemeente, omdat verzuimd wordt een belanghebbende analyse incl. mogelijke vergoeding te laten plaatsvinden. Denk aan de groenkaalslag en volbebouwing van de Zonnehof, recente plannen voor 't Kampje wat heel Ouderkerk in rep en roer bracht. En wat nog in de pijplijn zit de volkstuinparken die mogelijk weg moeten vanwege de ontwikkeling van De Nieuwe Kern.

Voor de documentaire zie:
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2019/februari/klem-aan-de-kade.html