• Drechtje spreekt… Duivendrechtse Verkiezingspraet, deel 2

    Drechtje uit Duivendrecht

Drechtje spreekt… Duivendrechtse Verkiezingspraet, deel 2

11-02-2018, 12:40 | Lezersnieuws | Drechtje uit Duivendrecht

De nieuwe editie van Drechtje uit Duivendrecht is er weer. Voor dit leesplezier klik op:

https://www.webklik.nl/user_files/2010_05/135288/Drechtje/180210_Drechtje_spreekt_Verkiezingen_deel_2.pdf