College kiest telkens verkeerd

22-02-2019, 12:40 | Lezersnieuws | pieter

Terecht is er ophef ontstaan naar aanleiding van de uitzending “Klem aan de kade” van maandag 18 februari. Zowel de Volkskrant als Het Parool als de NRC gaven commentaar dat in alle drie kranten dezelfde kern had: Hoe is het mogelijk dat een gemeente een groep inwoners zo behandelt.

Natuurlijk was het een minpunt van de documentaire dat nergens weerwoord van het gemeentebestuur werd gevraagd, maar dat doet niets af aan de kern van de klachten van de bootbewoners, namelijk dat in 2015 de gemeente heeft aangekondigd dat zij hun plek moesten gaan verlaten en dat nu vier jaar later er nog geen spoor van duidelijkheid voor deze groep inwoners van Ouder-Amstel is. De reden voor deze aankondiging: de gemeente kiest voor het grote geld boven de eigen inwoners. Ook hier is weinig tegenin te brengen.

De communicatie vanuit de gemeente is uiterst formeel geweest via –soms- onbegrijpelijke brieven. In het algemeen is er sprake geweest bij het gemeentebestuur van een houding waarin de menselijke maat vaak ver te zoeken was.

De Partij van de Arbeid in Ouder-Amstel, die net als Ouder-Amstel Anders tegen de plannen heeft gestemd vanwege de behandeling van de woonbootbewoners, maakt zich grote zorgen over deze houding van het gemeentebestuur.

Als reactie op de tegenstem van de PvdA toen zei de wethouder tegen ons: “Jullie stemmen toch niet tegen zo’n groot project vanwege een kleine groep inwoners!” Ja, zeiden wij, dat doen wij wel. Maar deze reactie is kenmerkend.

Onze zorgen zijn alleen maar toegenomen door de bespreking onlangs van het rapport van een stedenbouwkundig adviesbureau over de nieuw te ontwikkelen wijk Entrada. Dat bureau gaf aan 90.000 m2 als maximaal woonoppervlak te adviseren. De eigenaren en projectontwikkelaars wilden echter minimaal 100.000 m2 om financiële redenen. Ook nu ging het college meteen mee met die verhoging.

Ook bij het centrumplan werd gekozen voor uitbreiding van de Plus supermarkt tegen de wens van de bewoners. Slechts onder grote druk werd dat plan ingetrokken.

Met de ontwikkeling van ABP-Z en De Nieuwe Kern voor de boeg zijn wij er allerminst gerust op dat het college geleerd heeft van de volkomen verkeerde aanpak die gekozen is tegenover de woonbootbewoners.

PvdA-fractie Ouder-Amstel

Jan Albers

Nicole Prins

Pieter Veenboer