• situatie Hogereinde Noord

    M.Severiens

CDA wil een veiliger Hogereinde Noord

11-03-2018, 20:56 | Lezersnieuws | luuk

Het CDA wil laten onderzoeken, of de aanstaande vernieuwing van de Amstelbrug door de provincie en de aanstaande dijkverzwaring door Waternet afgestemd kunnen worden met een herinrichting van het Hoger Einde Noord.

Raadslid Marco Severiens:  Momenteel is de rijweg rakelings voor de huizen gesitueerd, waardoor de bewoners overlast ondervinden van zwaar verkeer.

De aanleg van de brug en de werkzaamheden van Waternet zijn volgens  Severiens  de kans om de situatie hier te verbeteren door de rijweg te verplaatsen naar het huidige wandelpad. Wandelen en fietsen kan dan op de huidige rijweg. Het CDA heeft  hierover vragen heeft gesteld aan het college