CDA vraagt aandacht voor brandweerzorg

14-10-2018, 19:49 | Lezersnieuws | luuk

Het CDA vind het bijzonder spijtig dat de vrijwillige brandweer in Ouderkerk moest stoppen.

Raadslid Peter Roos: We hebben altijd veel waardering voor de gedreven inzet van onze vrijwilligers gehad. Uiteindelijk hebben ze een moeilijke maar begrijpelijke beslissing moeten nemen om te stoppen. Gelukkig gaat er een aantal vrijwilligers door bij de korpsen in Duivendrecht en Amstelveen.

Want het  CDA zou het jammer vinden als er lokale brandweerkennis verloren zou gaan. Dit geldt bijzonder voor  het buitengebied, omdat het daar toch al moeilijk is om de kritieke aanrijdtijden te halen.

Daarom vroeg Roos tijdens de raadsvergadering van vorige week  naar de stand van zaken van het brandpreventieprogramma in de Ronde Hoep.  De burgemeester gaf aan dat het programma afgerond is en dat ze zal navragen of er nog een vervolg komt voor de bedrijven. Op de vraag hoe het zonder de lokale kennis van onze plaatselijke brandweer zit met de bekendheid en beschikbaarheid van de brandkranen in Ouderkerk,  gaf de burgemeester aan dat er een monitoring plaatsvindt. Samen met Waternet wordt goed in kaart gebracht waar deze punten zich bevinden en natuurlijk of ze goed bereikbaar zijn.

Al met al zullen we verder moeten zonder een eigen brandweer in Ouderkerk. Het CDA spreekt nogmaals zijn waardering uit voor de jarenlange vakkundige inzet van onze brandweervrijwilligers.

 

Aandacht voor AED’s (hartreanimatieapparatuur)

 

Tijdens de zelfde raadsvergadering vroeg Peter Roos namens het CDA ook aandacht voor de beschikbaarheid van  AED’s in de gemeente. Wethouder de Reijke gaf aan dit niet als een eerste verantwoordelijkheid van de gemeente te zien. Dat neemt niet weg, vindt de heer Roos, dat het goed zou zijn als beter in kaart zou zijn waar deze levensreddende hartreanimatieapparatuur zich in de gemeente bevindt. De wethouder gaf aan, dat daarvoor verschillende app ’s beschikbaar zijn en dat ook de adviesraad voor het sociaal domein hier aandacht voor heeft. Verder gaf zij het advies om hier op terug te komen als binnenkort de gezondheidsnota in de gemeenteraad behandeld wordt. 

Het CDA gaat dat dan ook beslist doen. Wij vinden dat zo veel mogelijk inwoners moeten weten waar de AED’s zich bevinden, ook in het buitengebied. Daar zijn levens mee te redden.